ad

Kunt u zich laten vaccineren tegen zona of gordelroos?

Laatst bijgewerkt: september 2017
123-vacc-zoster-zona-09-17.jpg

nieuws

Er bestaat momenteel één vaccin tegen zona (Zostavax). In diverse landen (de Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) wordt dit vaccin aangeraden voor mensen boven de 60, 65 of 75 jaar.

In ons land publiceerde de Hoge Gezondheidsraad in juli 2017 een advies waarin wordt gezegd dat vacinatie kan overwogen worden voor mensen tussen 65 en 79 jaar oud. Of het vaccin ook zinvol is voor 80-plussers, is momenteel niet bekend.

Voor mensen die een immuunonderdrukkende behandeling moeten ondergaan, kan deze vaccinatie worden overwogen vanaf de leeftijd van 50 jaar (indien mogelijk ten minste 4 weken vóór het begin van de immuunonderdrukkende behandeling).

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het vaccin tegen griep of pneumokokken, beveelt de Hoge Gezondheidsraad op dit ogenblik geen veralgemeende vaccinatie aan met dit vaccin van alle 65-plussers. Daarvoor ontbreken momenteel nog voldoende wetenschappelijke argumenten. Ook in Nederland kwam de Gezondheidsraad in 2016 tot het besluit dat veralgemeende vaccinatie met het huidige vaccin niet kan aanbevolen worden.

Er is een nieuw vaccin in voorbereiding dat in Europa nog niet geregistreerd is. Zodra dit vaccin op de markt komt, zal vaccinatie waarschijnlijk wél voor alle ouderen aangeraden worden.

Moet u zich laten vaccineren?
U kunt het best overleggen met uw huisarts of vaccinatie met het huidige vaccin voor u nuttig is. Vaccinatie gebeurt met één injectie. 

Argumenten pro vaccinatie
• Het huidige vaccin zou bij personen tussen 50 tot 79 jaar de kans op zona met meer dan de helft verminderen (52 %) en de kans op postzonale pijn met 76 procent gedurende minstens vijf jaar. Nadien neemt de bescherming af.
• Het vaccin mag gebruikt worden bij mensen met chronische aandoeningen (bijv. diabetes mellitus, chronisch nierfalen, COPD, psoriasis, reumatoïde artritis). 

Argumenten contra vaccinatie
• Na ongeveer vijf jaar neemt de bescherming door het vaccin af, en na ongeveer 10 jaar zou de bescherming nog minimaal zijn. 
• Het vaccin mag niet gebruikt worden bij personen met een verminderde (cellulaire) immuniteit. Het gaat onder meer om mensen met actieve leukemie, lymfoom of andere kankers die het beenmerg of lymfatisch systeem aantasten, en om mensen met HIV (Indien het aantal T-cellen hoger is dan 200/mm3 , mag Zostavax wel worden toegediend).
• Het vaccin mag niet gebruikt worden bij mensen die een sterke immuunonderdrukkende behandeling volgen, zoals een hoge dosis corticosteroïden (= 20 mg/dag prednison of equivalente doses), die chemo- of radiotherapie krijgen, die met recombinant humane immuunmodulatoren worden ?behandeld of die een hematopoïetische stamceltransplantatie hebben ondergaan.?
• Het vaccin mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Na vaccinatie moet minstens 4 weken gewacht worden om zwanger te worden.

• Het vaccin is vrij duur (137,40 €) en wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. 

Mogelijke bijwerkingen
• Milde en kortdurende lokale bijwerkingen op de injectieplaats (roodheid, zwelling, pijn) komen in ongeveer de helft van de gevallen voor. 
• Ongeveer 1 op 10 mensen heeft na vaccinatie lichte hoofdpijn.
• Ernstige bijwerkingen komen uiterst zelden voor. 

Bronnen
Hoge Gezondheidsraad. 
www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/9209_hgr_advies_zonaa5_pdt.pdf
ad


pub