Giftige paddenstoelen: nuttige tips

Laatst bijgewerkt: november 2018
In dit artikel
Giftige paddenstoelen: nuttige tips

dossier

Hou hier rekening mee: het plukken van paddenstoelen in natuurgebieden en openbare domeinen is in Vlaanderen verboden. Alleen in eigen tuin en op private domeinen is het toegelaten.

Enkele raadgevingen voor paddenstoelplukkers

 1. Het identificeren van paddenstoelen met behulp van een boek, met een foto, zonder voorafgaande basiskennis, is uitermate gevaarlijk. Enkel door een zeer grondige kennis van de specifieke kenmerken kan men de paddenstoelen onderscheiden. De beste manier om dat te leren is deelnemen aan aktiviteiten van de mycologische kring van uw streek.


2. Een paddenstoel heeft verschillende groeistadia. Deze kunnen tot verwarring leiden bij de identificatie.

f-123-Amanita-rubescens-gift-paddestoel-10-18.png

Amanita rubescens- giftig

1. Het identificeren van paddenstoelen met behulp van een boek, met een foto, zonder voorafgaande basiskennis, is uitermate gevaarlijk. Enkel door een zeer grondige kennis van de specifieke kenmerken kan men de paddenstoelen onderscheiden. De beste manier om dat te leren is deelnemen aan aktiviteiten van de mycologische kring van uw streek.

2. Een paddenstoel heeft verschillende groeistadia. Deze kunnen tot verwarring leiden bij de identificatie. 

3. Enkele giftige species in een mand eetbare paddenstoelen kunnen tot zware intoxicaties leiden. Iedere paddenstoel moet stuk voor stuk geïdentificeerd worden. 

4. Pluk enkel jonge paddenstoelen in goede staat. Vermijd rotte, doorweekte of bevroren exemplaren. 

5. Een plastiek zak is zeker af te raden om paddenstoelen te verzamelen. Gebruik bij voorkeur een rieten mand of een recipiënt die luchtdoorlatend is. De houdbaarheid van paddestoelen is zeer beperkt. Zij zijn sterk onderhevig aan besmetting door bacteriën. 

6. Snij de steel niet af, maar verwijder ze geheel, met een draaiende beweging uit de bodem, zonder het mycelium te beschadigen. U kan ze later ter identificatie voorleggen aan competente botanisten of mycologen. 

7. Bewaar paddenstoelen thuis op een koele en goed verluchte plaats. Vermijd stapelen. Paddestoelen zijn slechts beperkt houdbaar.

8. Reinig paddenstoelen goed alvorens ze te bereiden. Verwijder eventueel de schil van de hoed en het onderste deel van de steel. Verwijder de steel in zijn geheel indien deze taai of vezelig is (grote parasolzwam, weidekringzwam).

9. Paddenstoelen zijn vaak moeilijk verteerbaar. Men snijdt ze best in fijne schijfjes. De baktijd bedraagt een kwartier tot 30 minuten (voor species die niet rauw mogen gegeten worden). Eet nooit grote hoeveelheden, kauw goed.
Opgelet : sommige soorten zijn slechts eetbaar indien gekookt. Hiertoe behoren o.a. de Amanita rubescens en Morchella species.

10. Alle soorten paddenstoelen vervullen hun rol in de natuur. Indien u eetbare paddenstoelen plukt, respecteer ook de giftige soorten.

Enkele foutieve begrippen

f-123-Amanita-Muscaria-gift-paddestoel-10-18.png

De gevaarlijke Amanita Muscaria

• 'Jonge paddestoelen zijn steeds eetbaar' : FOUT  Een jong exemplaar van een Amanita phalloides bevat de dodelijke toxine, zo kenmerkend voor deze species

• 'Witte paddestoelen zijn nooit giftig': FOUT Er bestaat geen verband tussen giftigheid en kleur van de paddestoel. De uiterst giftige Amanita phalloides kan een witte kleur hebben. Meerdere giftige Clitocyben zijn wit.

• 'Giftige paddestoelen hebben een onaangename geur, en zien er niet echt smakelijk uit' : FOUT  De Amanita phalloides zou een lekkere smaak hebben

• 'Een paddestoel is wellicht eetbaar, als slakken en wormen ervan eten' :  FOUT  De Amanita phalloides wordt vaak aangetast door slakken en kleine bosdieren

• 'De toxine van een paddestoel worden onschadelijk gemaakt door het koken': FOUT 
De toxine van de Amanita phalloides zijn weerstandig aan het koken, of het drogen, of het invriezen, ze blijven dodelijk! 

'Er zal wel geen risico bestaan voor een vergiftiging, als men zich beperkt tot één exemplaar van een onbekende soort' : FOUT 
Eén enkel exemplaar van Amanita phalloides kan tot uiterst ernstige intoxicaties leiden.

123-Amanita-phalloides-gift-paddestoel-10-18.png

Amanita phalloides - uiterst giftig

Wat bij problemen?

Indien u ooit een paddestoelintoxicatie mocht vermoeden, raadpleeg onmiddellijk het Antigifcentrum (070/245.245, gratis nummer) 
Om de ernst van de intoxicatie te evalueren zal de arts u een aantal nauwkeurige vragen stellen. 

1. Welke paddestoelen dacht u te plukken? 
2. Waar hebt u deze geplukt (bos of weide)? 
3. Hoeveel tijd is er tussen het plukken en de maaltijd verlopen? 
4. Hoe werden de paddestoelen klaargemaakt? 
5. Zijn er nog resten (rauw, gebakken, eventueel restafval.)? 
6. Welke ziekteverschijnselen zijn opgetreden? 
7. Welke is de tijdspanne die verlopen is tussen de paddestoelmaaltijd en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen?
8. Zijn alle personen die de maaltijd genuttigd hebben ziek? 
9. Werd er alcohol gedronken tijdens de maaltijd? Welke andere voedingsmiddelen werden genuttigd?

Als een identificatie nodig is bij een ongeval kan het Antigifcentrum beroep doen op een netwerk van vrijwillige mycologen (paddestoelexperten).


bron: www.poisoncentre.be
verschenen op : 01/11/2018 , bijgewerkt op 06/11/2018


pub