Griep: wie moet zich laten vaccineren, wanneer en met welk vaccin?

Laatst bijgewerkt: September 2017
123-txt-influenza-griep-vaccin-08-17.jpg

tips


De Hoge Gezondheidsraad heeft nieuwe aanbevelingen gepubliceerd in verband met de jaarlijkse vaccinatie tegen de griep.

1. Wie moet zich laten vaccineren?

De Raad beveelt aan dat de volgende groepen van personen voorrang moeten krijgen voor de vaccinatie tegen seizoengebonden griep tijdens het winterseizoen 
2017-2018: 

Groep 1: personen met een risico op complicaties. 
 • Zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap op het ogenblik van het griepseizoen. Zij worden gevaccineerd vanaf het tweede trimester van de zwangerschap;
 • Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijdt aan een chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van:
  -  de longen (inclusief ernstige astma),
  - het hart (uitgezonderd hoge bloeddruk),
  - de lever, 
  - de nieren,
  - aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes),
  - aan neuromusculaire aandoeningen
  - aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of ten gevolge van een ziekte of een medische behandeling); 
 •  alle personen vanaf 65 jaar; 
 •  personen die in een instelling verblijven (rusthuis...)
 •  kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan. 

Groep 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector. 

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als 
 • de risicopersonen uit groep 1;
 • kinderen jonger dan 6 maanden. 
Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden zoals die uit groep A1. 
Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die 
 •  roken,
 • excessief drinken
 • en/of zwaarlijvig (Body Mass Index > 30) zijn. 

2. Wanneer moet u zich laten vaccineren?

U laat zich het best tussen midden oktober en midden november vaccineren. Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode.
Elk jaar moet u opnieuw een griepvaccin krijgen.

3. Met welk vaccin moet u zich laten vaccineren?

Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn twee viervalente influenzavaccins en één drievalent influenzavaccin beschikbaar. 
Het gaat over de volgende specialiteiten.
 • Trivalent vaccin: Influvac S®.
 • Tetravalente vaccins: a-RIX-Tetra®, Vaxigrip Tetra®.
Het verzwakte levend vaccin (Fluenz Tetra®) zal dit seizoen niet beschikbaar zijn.

Wanneer de arts op het voorschrift “Influenzavaccin” vermeldt in plaats van een specialiteitsnaam, mag de apotheker zowel een van de tetravalente vaccins als het trivalente vaccin afleveren.

Trivalent of quadrivalent vaccin?

 • Trivalente vaccins bevatten antigenen van de 2 meest voorkomende A stammen van het griepvirus en componenten van één B stam.

  Omdat het moeilijk is om met zekerheid de dominante B stam te voorspellen, gecombineerd met de jaarlijks wijzigend voorkomen van de twee B stammen, kan het voorkomen dat het trivalente vaccin nauwelijks bescherming biedt tegen de circulerende B stammen. 

 • Tetravalente vaccins bevatten antigenen tegen de twee meest voorkomende A stammen en componenten tegen de twee circulerende B stammen (Victoria en Yamagata).
  Tot nu toe zijn er volgens de Hoge Gezondheidsraad onvoldoende bewijzen dat de tetravalente vaccins bijkomende voordelen opleveren ten opzichte van trivalente vaccins.
  De tetravalente vaccins zouden wel een voordeel kunnen opleveren voor kinderen en zwangere vrouwen.
Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad dit vaccin aan voor volgende groepen:
 • zwangere vrouwen (onrechtstreeks effect op de pasgeborene);
 • kinderen ouder dan 3 jaar die een risico op complicaties lopen (bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening).
De aanbeveling om bij zwangere vrouwen bij voorkeur het tetravalente vaccin te gebruiken, heeft te maken met de hypothese dat vaccinatie van de zwangere vrouw leidt tot bescherming van de pasgeborene.

Vaccinatie kinderen 
Op basis van gegevens over de vaccinveiligheid beveelt de HGR aan om bij zuigelingen van 6 tot 36 maanden de volledige dosis van 0,5 ml van het trivalente vaccin toe te dienen.  
Voor kinderen ouder dan 36 maanden beveelt de HGR aan om een volledige dosis van het vaccin naar keuze toe te dienen.  
Kinderen jonger dan 9 jaar die voor de eerste keer  
gevaccineerd worden, hebben een 2de dosis van het vaccin nodig binnen de 4 weken.

4. Wat kost een griepvaccin?

Het griepvaccin kost ongeveer 11 à 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald door de sociale zekerheid aan mensen uit de risicogroepen (zie punt 1). Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. Daarnaast geven sommige ziekenfondsen nog een extra korting. 

Om terugbetaling te kunnen verkrijgen moet op het voorschrift “derdebetalersregeling van toepassing” worden geschreven. Wanneer de arts op het voorschrift “Injecteerbaar influenzavaccin” of “Geïnactiveerd influenzavaccin” vermeldt in plaats van een specialiteitsnaam, kan de apotheker zowel een trivalent vaccin als het tetravalente vaccin afleveren.

U kunt het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad hier downloaden.

pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt