Houdt seks boven de vijftig het hoofd gezond?

Laatst bijgewerkt: May 2018
123m-koppel-natuur-wandelen-30-5.jpg

nieuws

Seks op latere leeftijd zou, meer dan bijvoorbeeld kruiswoordraadsels, goed zijn voor het functioneren van de hersenen. Dat besluiten onderzoekers van de universiteit van Oxford uit een onderzoek bij een groep van 73 50-plussers dat verscheen in het vakblad Journals of Gerontology. 

De deelnemers (45 vrouwen en 28 mannen) moesten een aantal vragen beantwoorden over hun seksleven, onder meer hoe vaak ze zeks hadden gehad gedurende de afgelopen twaalf maanden. Vervolgens werden ze onderworpen aan een aantal tests (geheugen, aandacht, verbaal vermogen, ruimtelijke oriëntatie...). 

De deelnemers die verklaarden één keer per week seks te hebben gehad (de overgrote meerderheid), scoorden op sommige tests (verbaal vermogen en oriëntatie) beter dan diegenen die slechts één keer per maand of die geen seks hadden gehad (nauwelijks tien personen, allemaal vrouwen). Wat geheugen en aandacht betreft, werd geen verschil vastgesteld. 

De onderzoekers besluiten hieruit dat een actief seksleven op rijpere leeftijd goed is voor de hersenenfunctie. Dit lijkt echter een nogal voorbarige conclusie op basis van een onderzoek bij nauwelijks 73 mensen, en dan nog op basis van eigen verklaringen over het aantal keren seks ze hadden. Bovendien waren de verschillen op de tests tussen diegenen die één keer per week en diegenen die één keer per maand seks hadden, uiteindelijk vrij klein, en niet altijd consistent. Het is bijvoorbeeld moeilijk verklaarbaar waarom mensen die slechts één keer per maand seks hebben, minder goed zouden scoren op tests over ruimtelijke oriëntatie.

Mogelijk zijn mensen die zich mentaal en sociaal goed voelen seksueel actiever, en is de seks eerder een gevolg dan een oorzaak.

Bronnen
https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article-abstract/doi/10.1093/geronb/gbx065/3869292/Frequent-Sexual-Activity-Predicts-Specific?redirectedFrom=fulltext

http://www.nhs.uk/news/2017/06June/Pages/sex-linked-to-older-peoples-brain-power-says-study.aspx


verschenen op : 24/09/2017 , bijgewerkt op 02/05/2018
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt