Nieuwe astmabehandeling

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
asthma-inhalator.jpg

nieuws Astma is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Schattingen gaan ervan uit dat meer dan 300 miljoen mensen over de hele wereld kampen met deze longaandoening. In België raamt men het aantal astmalijders rond ongeveer 6 à 7% bij de volwassenen en 13% bij de jongeren(< 18 jaar).
Astmapatiënten lijden aan een chronische ontsteking van de luchtwegen, waardoor de luchtwegen vernauwen en prikkelbaar worden. Ademhalingsproblemen en symptomen zoals ademnood, hoesten, een piepende ademhaling, een benauwd gevoel op de borst en hoesten zijn de meest bekende symptomen.

De oorzaak van astma-aanvallen is vaak te wijten aan een verandering in de omgeving. Bij een dergelijke aanval zwelt de binnenkant van de luchtwegen op, de spieren rond de luchtwegen trekken samen en slijm verstopt de kleine luchtwegen, waardoor ademhalen moeilijker wordt. Sommige astmapatiënten lijden aan een lichte vorm met weinig tot geen klachten, anderen kampen dan weer met een zeer ernstige vorm met zware klachten, die vaak de dagdagelijkse activiteiten beperken.
Astma uit zich vaak in aanvallen, meestal ’s nachts of in de ochtend. Mensen met astma kunnen dus hele periodes hebben met geen of weinig klachten.

Voorlopig kan men met mensen met astma nog niet genezen, maar wel behandelen. In 1992 richtten de WGO en het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute tesamen het GINA of Global Initiative for Asthma op. Doel was sterfgevallen als gevolg van astma verminderen door een doeltreffende strategie voor de preventie en controle van astma te ontwikkelen en te implementeren.
Het GINA heeft hiertoe een aantal richtlijnen uitgewerkt onder de vorm van een zespuntenplan:
• De patiënt ertoe brengen deel te nemen aan de astmabehandeling
• De ernst evalueren en opvolgen door de symptomen en de longfunctie op te meten
• Factoren die astma-aanvallen veroorzaken, vermijden of controleren
• Medicatieplannen opstellen voor chronische behandeling
• Plannen opstellen voor de behandeling van astma-aanvallen
• Regelmatige opvolging verzekeren.

De behandeling van astma is er volledig op gericht deze aandoening te controleren. Dat wil zeggen dat de astmalijder niet langer astmasymptomen of acute aanvallen ervaart, geen noodmedicatie hoeft te nemen of naar de spoedgevallen hoeft te gaan, een normale lichamelijke activiteit kan uitvoeren (inclusief lichaamsbeweging) en een normale longfunctie heeft.

Astma kan bij bijna alle patiënten onder controle gekregen worden zonder neveneffecten van de medicatie, dankzij het volgen van een doeltreffend behandelingsprogramma voor astma.
Bij de behandeling van astma worden twee soorten medicatie gebruikt: onderhoudsmedicatie (bijvoorbeeld ontstekingswerende agenten zoals inhalatiecorticosteroïde en langwerkende bronchodilatatoren) die op lange termijn genomen wordt en die moet voorkomen dat de symptomen en aanvallen zich voordoen, en noodmedicatie (snelwerkende bronchodilatoren) met een snelle werking om aanvallen te behandelen of de symptomen te verzachten.

De volledige GINA-rapporten met gegevens over een doeltreffend behandelingsprogramma voor astma, zijn te vinden op de GINA-webpagina (www.ginasthma.com).
Het laatste grote overzicht van de toestand van astma in Europa (de Asthma Insights and Realities in Europe, of AIRE-studie) toont aan dat 10% van de personen met astma elk jaar ongepland naar spoedgevallen moeten. Voor sommige mensen betekent dit alvast dat de therapie die zij krijgen, hun astma niet onder controle houdt. De AIRE-studie toont verder aan dat de grote meerderheid van astmalijders geen controle over hun symptomen verwerven en regelmatig te kampen krijgen met episodes van hoestbuien, piepende en hijgende ademhaling, een benauwd gevoel in de borst, evenals een verstoring van hun slaap en een beperking van hun alledaagse activiteiten. Hoewel de richtlijnen voor astmamanagement bepalen dat voor astmalijders de norm moet zijn dat hun activiteiten niet beperkt worden, heeft AIRE aangetoond dat meer dan een derde van de mensen beperkingen ondervinden in ten minste één aspect van hun leven: fysieke activiteit, keuze van job of loopbaan, sociale activiteiten, afwezigheid op school of op het werk.

Aan de hand van een grote internationale studie genaamd GOAL (Gaining Optimal Asthma controL) werd nagegaan of het al dan niet realistisch is om te veronderstellen dat een bepaalde behandeling een volledige controle over astmasymptomen kan bieden.
Een totale controle betekent :
• geen symptomen (dag en nacht)
• geen enkele behoefte aan noodmedicatie
• geen verergering van de symptomen (exacerbaties)
• geen bezoek aan spoedgevallen
• geen nevenwerkingen ivm de medicatie die leiden tot een wijziging van de therapie
• een normale longfunctie

Recent heeft men immers ontdekt dat een combinatietherapie van inhalatie-corticosteroïden en een bronchodilatator met lange werking, die samen via eenzelfde inhaleertoestel worden toegediend, bij patiënten met symptomen de astmacontrole sterker verbetert. Langdurige combinatie therapie met de juiste dosis kan de gevoelige luchtwegen blijkbaar zodanig kalmeren waardoor de kans op een astmacrisis vermindert. Daardoor verwerft de astmapatiënt een betere controle over zijn ziekte en kan hij zich ook zonder al teveel zorgen op activiteiten storten die hij voordien misschien niet kon uitoefenen.
Meer dan 3.400 patiënten namen op vraag van hun arts deel aan deze studie en werden willekeurig ingedeeld in twee groepen. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2004 gepubliceerd in de 'American Journal of Respiratory Care Medecine'.

alle artikelen in rubriek astma
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram