ad

Ook huisarts kan re-integratietraject langdurige zieke lanceren

Laatst bijgewerkt: juni 2017
123-vr-consult-dr-04-16.jpg

nieuws Vanaf 20 juni 2017 kunnen ook huisartsen een re-integratietraject starten om een langdurig zieke patiënt weer aan het werk te helpen als de werkomstandigheden worden aangepast.

De beleidscel van minister De Block heeft samen met het Riziv en het eHealth-platform een digitale tool “re-integratiedossier” op punt gesteld voor de huisartsen. Naast de preventie-arts en de adviserend geneesheer is de huisarts de derde zorgverlener die een re-integratietraject kan opstarten. De werknemer kan natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

De start van een re-integratietraject verloopt meestal als volgt: als een werknemer langer dan een maand ziek is, meldt zij of hij zich bij het ziekenfonds. Binnen de drie maanden na de eerste ziektedag, licht de adviserend geneesheer, de preventiedienst van het bedrijf in als hij meent dat de langdurig zieke nog voldoende capaciteit heeft om terug aan het werk te gaan.

Dergelijk traject wordt gestart in overleg met de patiënt. Langdurig zieken die te ziek zijn en geen restcapaciteit hebben, worden uiteraard met rust gelaten.
De nieuwe tool voor huisartsen heet “re-integratiedossier” en is beschikbaar via eForms, dat deel uitmaakt van de gebruikelijke softwarepakketten voor huisartsen.

Als een huisarts in overleg met een patiënt vaststelt dat de patiënt in aanmerking komt voor een re-integratietraject, dan hoeft de huisarts enkel in eForms de nieuwe uitbreiding “re-integratiedossier” open te klikken en zij of hij kan een re-integratietraject lanceren.
ad


pub