Zwangerschap en roken

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
prematuur-roken.jpg

dossier Gedwongen meeroken begint vaak al in de moederschoot. Als een moeder tijdens de zwangerschap rookt of vaak in een rokerige omgeving verblijft, rookt de foetus sowieso mee. Met alle gevolgen van dien.

• De kankerverwekkende stoffen van de omgevingsrook kunnen via de placenta kankerverwekkend zijn voor de foetus.
• Door het roken krijgt de foetus meer koolstofmonoxide binnen en minder zuurstof. Dit remt de groei van de vrucht, waardoor baby’s van rokende en meerokende moeders gemiddeld 200 gram minder wegen bij de geboorte.
Bij rokende moeders worden meer baby’s geboren met een gewicht van minder dan 2.500 gram. (dysmaturiteit)
De kans op zgn. perinatale sterfte – dit is het overlijden van de foetus of de baby tussen de 28ste week van de zwangerschap en de eerste week na de geboorte – is bij deze baby’s groter dan bij baby’s met een normaal geboortegewicht.

• Het risico op wiegendood is 5,97 keer groter bij baby’s als de moeder rookt tijdens de zwangerschap en 5 keer groter als de moeder rookt na de geboorte. Het meeroken van de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt het risico eveneens (risico x 2,3). Uit onderzoek blijkt dat in 48% van de gevallen van wiegendood er een verband is met roken.

zie ook artikel : Wiegendood

zie ook artikel : Passief roken: gevaarlijk

• Bij kinderen van rokende moeders is het risico ook groter op problemen bij de ontwikkeling van de hersenen , wat later tot hyperactiviteit en leerproblemen kan leiden. Hoe lager het geboortegewicht hoe meer kans op leerachterstand.

zie ook artikel : ADHD - Aandachtsstoornis met hyperactiviteit

• Baby’s van rokende en meerokende moeders lopen meer risico te vroeg geboren te worden.

zie ook artikel : Vroeggeboorte of prematuriteit

• Bij rokende en meerokende moeders is het risico op een late miskraam groter. Ze hebben vaker last van bloedingen, het loskomen van de placenta en het vroegtijdig breken van de vliezen.

zie ook artikel : Een miskraam of bloedverlies in de eerste maanden

zie ook artikel : Bloedverlies in het 2e en 3e deel van de zwangerschap

Ook voor baby’s en jonge kinderen vormt de omgevingsrook van rokende ouders een groot gevaar.
• Baby’s van rokende moeders zijn rustelozer en zuigen minder sterk.
• Kinderen van rokende ouders hebben twee tot drie keer zoveel kans om verkoudheden, bronchitis, longontstekingen en astma-aanvallen te krijgen.
• Ze krijgen ook vaker te kampen met steeds terugkerende middenoorontstekingen.
• Bovendien hebben kinderen van rokende ouders meer kans op hart- en vaatziekten en kanker, waaronder leukemie en hersentumoren


bron: Vlaamse Liga Tegen kankerpub