Blaasontsteking ook mogelijk bij negatieve urinetest

Laatst bijgewerkt: May 2017
123-UWI-blaasontstek-labo-05-17.jpg

nieuws Onderzoek van de UGent doet vermoeden dat alle vrouwen die symptomen van een urineweginfectie vertonen, een blaasontsteking hebben, ook al wordt er in de klassieke urinetest geen bacteriële infectie vastgesteld.

Twee tot vijf procent van de vrouwen die een huisarts raadplegen, vertonen symptomen van een urineweginfectie: pijn bij het plassen, zeer vaak moeten plassen of continu het gevoel hebben dringend te moeten plassen. Bij 60-80 procent van hen wordt bij onderzoek van de urine een bacteriële infectie gevonden. Bij 20-30 procent wordt er met die klassieke test geen infectie vastgesteld.
De artsen gingen er dan ook van uit dat vrouwen met een negatieve urinetest geen blaasinfectie hadden, ondanks de typische symptomen. In de wetenschappelijke literatuur was dit jarenlang een onderwerp van discussie.

In een nieuwe studie, gepubliceerd in Clinical Microbiology and Infection, werd een gevoeligere test gebruikt waaruit bleek dat vrouwen met typische klachten maar een negatieve standaard urinetest, toch een bacteriële infectie hebben.

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 308 Belgische vrouwen, waarvan 220 vrouwen die hun huisarts consulteerden voor urinaire klachten en 86 gezonde vrijwilligers zonder symptomen van een blaasinfectie.
Bij de vrouwen met de typische symptomen van een blaasinfectie werd met de klassieke test in 81 procent van de stalen een bacterie gevonden. Met de nieuwe techniek vond men in 96 procent van de stalen E. coli. Met de nieuwe techniek werd dus bij bijna alle vrouwen met klachten een bacterie gevonden, met name E. coli, zelfs wanneer de kweek negatief bleef. Dit suggereert dat mogelijks alle vrouwen met typische klachten een urineweginfectie hebben.

Wat betekent dit?
Het testen van de urine bij vrouwen met typische symptomen van een ongecompliceerde blaasinfectie zou niet meer nodig zijn. Een urinekweek dient echter wel nog te gebeuren als de therapie niet aanslaat of als er tekenen zijn die wijzen op een gecompliceerde situatie zoals een nierinfectie. Dan is er namelijk ook een antibioticagevoeligheidsbepaling nodig en die kan alleen gebeuren via een standaard urinekweek.
Indien uit dat vervolgonderzoek dezelfde resultaten naar voor komen, betekent dit dat artsen kunnen afgaan louter op de symptomen om de diagnose van een blaasinfectie te stellen. Voor de patiënten kan het een geruststelling zijn dat hun symptomen zeker te wijten zijn aan een infectie en niet aan iets anders.


pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt