Hoe maak je je hond duidelijk dat jij de baas bent

Laatst bijgewerkt: mei 2017
123-hond-dieren-luisteren-05-17-2.jpg

dossier Als baasje moet je je hond vrij snel duidelijk maken wat zijn plaats is in de hiërarchie. Het is belangrijk dat het dier snapt dat het de mens is die de baas is. Gebeurt dat niet, dan kan dat ernstige problemen met zich meebrengen.

Dominant of onderdanig

Van nature neigt een hond naar een van deze beide temperamenten. Maar in welke mate hij zijn karakter tot uiting brengt, zal afhangen van de omstandigheden waarin hij opgroeit en van zijn verhouding met de personen die hem omringen. Een hond zal in harmonie leven met zijn baasje(s), de regels respecteren en komen als hij wordt geroepen, enkel en alleen als hij een ‘leider’ heeft die zijn prikkels onder controle houdt (bij een dominante hond) of hem geruststelt (bij een angstig dier).

Als er geen duidelijke hiërarchie is, zal de hond daarvan profiteren om de leiderspositie in te nemen. Agressief, oncontroleerbaar, jaloers, grillig, overbeschermend, gappend… zijn karakter en zijn houding kunnen extreem vervelend worden. En dat is niet de schuld van het dier, het ligt aan de mens die het beest niet voldoende duidelijk gemaakt heeft welke plaats iedereen inneemt binnen het gezin (de meute). De hond beschouwt zijn leider of meester dan als ‘niet dominant’, hij aanvaardt hem als speelmaatje (waarbij hij zelf de regels vastlegt), als voedselleverancier (de hond bedelt), als aai-automaat (wanneer de hond daar zin in heeft) en finaal ook als persoonlijke assistent (hij maakt zijn baasje ’s nachts wakker, hij weigert bepaalde soorten voedsel, hij doet zijn behoefte waar en wanneer hij daar zin in heeft…).
Dan is het uiteindelijk de hond die de lakens uitdeelt en de anderen, de mensen, zijn er om hem te gehoorzamen en aan zijn wensen te beantwoorden. Als je viervoeter het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt, zal hij dan ook grommen of bijten wanneer je probeert om hem iets af te pakken, wanneer je hem uit een bepaalde ruimte naar buiten leidt, hem uit de zetel jaagt, zelfs als je gewoon probeert om hem aan te raken of mee te nemen. Hij zal proberen om er controle over te houden hoe iedereen zich beweegt en hij zal de gebaren en het doen en laten van de andere gezinsleden in de gaten houden (volwassenen onderling, volwassenen met de kinderen…). Hij zal niet toelaten dat andere honden of personen hem benaderen…

Enkele praktische raadgevingen

123-hond-dieren-luisteren-05-17.jpg
- Het gezin op de eerste plaats. Zelfs al is er maar één leider van de meute, alle leden van het gezin moeten de hond duidelijk maken dat zij hoger staan op de hiërarchische ladder.

- Het baasje eet eerst en deelt niet. Een hond mag eten wanneer zijn baasjes dat beslissen en altijd na hen. De leider voedt zich eerst en deelt zijn maaltijd niet, ook geen klein brokje.

- Iedereen kent zijn plaats. Een hond mag niet op eigen initiatief op een bed of zetel springen: de beste plaats is voorbehouden voor de leider en die moet die plaats ook verdedigen. De ruimte die voor het dier wordt gereserveerd (zijn mand bijvoorbeeld) moet natuurlijk wel gerespecteerd worden.

- Iedereen trekt aan dezelfde koord. Het is van cruciaal belang dat iedereen – de ouders zowel als de kinderen – coherent handelen en dezelfde lijn volgen, dat stelt een hond gerust. Als niet iedereen op dezelfde manier met het dier omgaat, zal het verward en overstuur geraken. Je viervoeter begrijpt niet dat hij bij persoon x wel mag doen wat hij bij persoon y absoluut niet mag doen, of dat de ene persoon hem troost (door hem te strelen) terwijl een andere persoon hem afsnauwt. Het is zeer belangrijk ook om in aanwezigheid van je hond niet te gaan discussiëren over de houding die tegenover hem moet worden aangenomen want hij kan die spanning aanvoelen.

- Verbieden achteraf heeft geen zin. Het dier moet een bevel of verbod krijgen op het moment dat hij een fout begaat. Het heeft geen zin om dat achteraf te doen. En het heeft ook geen zin om te roepen, een overtuigende toon volstaat. Als de hond daarna een onderdanige houding aanneemt, mag je hem belonen.

- Spelen is leuk maar het moet een spel blijven. Een hond vindt het leuk om te spelen, hij voelt zich zeer nuttig ook tijdens een spel. Maar pas op voor vechtpartijen, te veel opwinding, zijn springreflex (waarbij je hond op je springt), of wanneer de hond de neiging heeft om je zacht te bijten. Het dier zou zich kunnen gaan inbeelden dat erom gaat vast te stellen wie de dominante positie mag innemen, wat absoluut niet de bedoeling is.

- Strelen is een beloning. Een hond mag niet gestreeld worden wanneer hij erom vraagt. Hij moet het verdiend hebben. De voldoening van het dier zal er alleen maar groter bij worden en jouw leiderspositie wordt daardoor ook nog eens benadrukt en verstevigd.

Deze houding tegenover je hond zal de affectieve band met je viervoeter niet beschadigen, integendeel. Je hond zal veel meer vertrouwen hebben, meer openbloeien en het dier zal evenwichtiger zijn, wat zich zal vertalen in een harmonieuzere verhouding met zijn entourage. De loyauteit en de vriendschapsband zal er alleen maar beter op worden.


pub