Druk kind en gestresseerde volwassene hebben geen pil nodig

Laatst bijgewerkt: april 2017
123-moeder-kind-stress-bureau-04-17.jpg

nieuws Druk gedrag bij kinderen, onzekerheid onder jongvolwassenen, afnemende vruchtbaarheid, overbelasting in het spitsuur van het leven, functievermindering met het ouder worden: iedere levensfase gaat gepaard met verschijnselen die kunnen leiden tot vragen, ongemakken en problemen. Volgens de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) worden die verschijnselen, die te maken hebben met een bepaalde levensfase, haast automatisch geduid als een individueel medisch probleem, waarvoor hulp moet gezocht worden bij een arts en/of een pil.

In het advies Recept voor maatschappelijk probleem pleit de RVS er voor om maatschappelijke problemen niet altijd door de medische bril te bekijken. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van verschillende levensfasen: een zorgeloze jeugd, snelle carrière, blijmoedig ouderschap en gezond oud worden is niet voor iedereen weggelegd.

Daarbij wil de RVS problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau aanpakken. We moeten het meer hebben over de rol van leraren, werkgevers en maatschappelijk werkers. Zij zijn bij uitstek de mensen die kunnen voorkomen dat mensen te snel of onnodig in het medische circuit terechtkomen.

De RVS doet een aantal aanbevelingen om de vanzelfsprekendheid en de aantrekkelijkheid van het medisch loket bij dit soort problemen te verminderen. Het gaat daarbij om het wegnemen van (financiële) prikkels die het uitvoeren van medische handelingen belonen, het stimuleren van het gesprek tussen professionals en patiënten over de wenselijkheid van de medische benadering.


bron: https://www.raadrvs.nl/actueel/item/advies-recept-voor-maatschappelijk-probleem
verschenen op : 16/04/2017 , bijgewerkt op 14/04/2017
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt