Waarom snurken mensen?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws

Snurken wordt veroorzaakt door het trillen van de slijmvliezen in de keelholte ten gevolge van een vernauwing in de luchtweg tussen de neus en de stembanden. Het is waarschijnlijk een van de hinderlijkste en ergerlijkste eigenschappen van een bedgenoot. 
Sommige mensen snurken erg luid. Snurkgeluiden variëren in intensiteit van 40 tot meer dan 80 decibel, wat even luid is als bijvoorbeeld hard geschreeuw. De maximale toelaatbare grens voor nachtelijk geluid in de woning bedraagt 45 decibel. 
Luid snurken kan de oorzaak zijn van een gestoord slaappatroon bij de bedpartner of bij de snurker zelf. Dat kan leiden tot vermoeidheid en slaperigheid overdag, prikkelbaarheid, concentratieproblemen...

Hoe ontstaat snurken?

Onder normale omstandigheden zorgen de spieren van de keelholte ervoor dat de keelholte open blijft tijdens de slaap en er een normale doorgang is van de ingeademde lucht. Wanneer deze spieren minder actief zijn, of er afwijkingen zijn in de structuur van de keelholte die de normale doorgang van de ingeademde lucht bemoeilijken, wordt de luchtstroom turbulent. Hierdoor begint het slijmvlies van de keelholte te trillen en treden snurkgeluiden op. 
Meestal gaat het om een vernauwing van de huig (de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gedeelte van de keelholte achter de tong ten gevolge van de spierverslapping tijdens de slaap. Ook kan, vooral wanneer men op de rug ligt, de tong naar achter zakken, waardoor de ruimte nog verkleind wordt. 
Door deze vernauwing ontstaat bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar worden gezogen en gaan trillen. Je kan het vergelijken met het leeglopen van een ballon waarbij de lucht door de smalle opening wordt geperst die daardoor gaat trillen en een snerpend geluid maakt.

Wanneer de keelholte nog sterker vernauwt en de luchtweg als het ware dicht gaat, treedt een adempauze op. Wanneer het snurken gepaard gaat met het stilvallen van de ademhaling, spreekt men van een slaapapneu. Een apneu kan 10 seconden tot 1 minuut duren. Obstructief slaapapneu, de meest voorkomende vorm van de aandoening, veroorzaakt herhaalde onderbrekingen in de ademhaling tijdens de slaap. Bij sommige mensen gebeurt dit wel een paar honderd keer per nacht. 
Hierdoor ontstaat een ondiepe slaap waardoor de snurker zelf last kan krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Ook kunnen allerlei gezondheidsproblemen (hartklachten) ontstaan. 

zie ook artikel : Slaapapneu

Wie snurkt er?

Snurken komt zowel voor bij kinderen (vooral kleuters) als bij volwassenen. De kans op snurken neemt toe met de leeftijd, vanaf ongeveer 40 jaar.
Naar schatting snurkt ongeveer één op tien kinderen. Op volwassen leeftijd snurken ongeveer 20 tot 40 % van de vrouwen en 40 tot 60 % van de mannen, afhankelijk van de leeftijd. Snurken komt dus bijna tweemaal meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Maar vrouwen maken wel een inhaalbeweging na de menopauze. Tot 10 % van de snurkers lijdt ook aan slaapapneu.

Wat zijn de oorzaken van snurken?

De meest voorkomende oorzaak van snurken bij kinderen is een abnormale vergroting van de keel- en/of neusamandelen of de poliepen. 
Een andere belangrijke oorzaak is een gewone verkoudheid. Eens de verkoudheid voorbij, stopt ook het snurken. 
Een minder frequente oorzaak is een aangeboren afwijking van het aangezicht of een neurologische stoornis. Zo kan het snurken bij kinderen met het syndroom van Down veroorzaakt worden door hun dikkere tong. Bij volwassenen gaat het meestal om een combinatie van meerdere factoren. 

Risicofactoren

Sommige factoren verhogen de kans op snurken. 

• In sommige families komt snurken veel en op jongere leeftijd voor. Waarschijnlijk ligt dit aan een erfelijk bepaalde nauwe keelholte.

• Ouderdom: als we ouder worden, verslappen de spieren steeds iets meer.

• Overgewicht: er zit dan meer vetweefsel in de keelholte.

• Roken: Onderzoek toont aan dat er bij mensen die roken twee keer zoveel snurkproblemen voorkomen als bij niet-rokers. 

• Gebruik van alcohol, zeker vlak voor het slapengaan: alcohol zorgt voor verslapping van spieren van de mond, de tong en keel. Door verslapping kan de tong naar achteren zakken, vooral als je op je rug ligt.

• Sommige geneesmiddelen zoals slaap- en kalmeermiddelen, sommige geneesmiddelen tegen allergie: deze zorgen ook voor verslapping van de spieren, net als alcohol.

• Afwijkende bouw van de bovenste luchtwegen  
- afwijkingen van de onderkaak, de bovenkaak of het kaakgewricht;
- een (aangeboren) lang, slap of dik gehemelte of huig;
- te grote amandelen (vooral bij kinderen), te grote tong.

• Verstopping van de neus, bv. door allergie, verkoudheid, neuspoliepen of als het neustussenschot niet goed staat.

• Verzwakking van de keelspieren die de keelopening open houden. 

• Een te traag werkende schildklier: dit maakt de verslapping van de tong, het gehemelte en de keelspieren tijdens de slaap erger.

• Slapen in ruglig: hierdoor zakken het zachte gehemelte, de huig en de tong naar achteren. Dit verhoogt niet alleen de kans op snurken, maar ook op luider gesnurk. 

• Reflux: maagzuur irriteert de slijmvliezen waardoor ze dikker worden en u makkelijker snurkt. 

• Ademen door de mond.

• Soms is de tandprothese een oorzaak van snurken. Dit is gemakkelijk na te gaan door eens zonder te slapen.

Bronnen

https://www.uza.be/behandeling/snurken
http://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/Snurken-en-apnoe.pdf
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/snurken/naar-arts.jsp
http://www.kno.be/patienteninfo/snurken.html
http://www.nko-beveren.be/Informatie/article/Slaapapneu
https://www.apneuvereniging.be/snurken
https://www.thuisarts.nl/snurken/ik-snurk-erg
http://www.nhs.uk/Conditions/Snoring/Pages/Introduction.aspx
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/snoring/basics/definition/con-20031874verschenen op : 26/04/2019 , bijgewerkt op 20/08/2019


pub