Wonen & gezondheid (9/14): Huishoudelijk afval

Laatst bijgewerkt: mei 2021
In dit artikel
Wonen & gezondheid (9/14): Huishoudelijk afval

dossier

1. Menselijk afval

Menselijke afvalstoffen (uitwerpselen) kunnen massaal (pathogene) micro-organismen verspreiden. Een uitzondering op deze regel is urine dat in principe steriel is.
In principe bestaan er twee typen toiletten , het ene type heeft een rechtstreekse verbinding met de verzamelput (dit type wordt zeldzaam), het andere heeft een waterafsluiting en waterspoeling. Bij het eerste type kan makkelijk hinder ten gevolge van stank en onzindelijkheid optreden. Bij het tweede type kan de hinder veroorzaakt worden door defecten aan het spoelsysteem of door een al te krachtige spoeling waardoor waterdruppels en/of aërosol uit het toilet vliegen.

Ook de verzamelput kent twee typen : de aalput en de septische put. De aalput heeft slechts één compartiment waar tijdelijk alle afval wordt verzameld. Er treedt gedeeltelijke rotting op en de pathogene kiemen zullen vrij snel afsterven door anaërobiose en ongeschikte fysische omstandigheden (temperatuur). De septische put heeft twee compartimenten met een anaërobe en een aërobe kamer. In de eerste kamer gebeurt de anaërobe afbraak die het vast materiaal tot vloeibaar materiaal omzet waarbij alle aërobe kiemen afsterven. In de tweede kamer wordt zuurstof aangevoerd en oxideren de vloeibare afval en de opgeloste gassen. De anaërobe micro-organismen worden in contact met zuurstof gebracht en sterven af. Dit systeem werkt dus door de micro-organismen waardoor het gebruik van antiseptica bij het onderhoud van het toilet hier beperkt moet blijven.
Wanneer het rioleringsnet op een waterzuiveringsstation aangesloten is, wordt soms een rechtstreekse aansluiting van de toilettenoverloop op het rioleringsnet toegelaten. Dit wegens de toevoer van grote hoeveelheden micro-organismen die in het zuiveringsstation het zuiveringsproces positief beïnvloeden. Indien dit niet het geval is, mag alleen de overloop van de septische put of bezinkput op de riolering aangesloten worden.

2. Afvalwater

Huishoudelijk afvalwater is meestal niet besmet met pathogene kiemen. Het voert echter wel micro-organismen mee die leven van de organische stoffen die opgelost of in suspensie zijn in dit afvalwater (zeep, detergenten, voedselresten).
Wanneer de woning gelegen is in een gebied waar riolering is voorzien moet verplicht worden aangesloten. In gebieden zonder riolering moet de eigenaar zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater. Voor bestaande lozingen is een goed werkende septische put voldoende. Nieuwe lozingen moeten voorzien in een grondige biologische zuivering.
Problemen die zich kunnen voordoen zijn ondermeer het dichtslibben van de afvoerbuizen door bezinkbaar materiaal. Zorg er daarom voor dat de afvoerleidingen voldoende helling hebben (minimaal 1,5%). De diameter van de afvalwaterleiding moet voldoende groot zijn (minimale diameter 10cm) maar ook niet te groot om de afvoer niet te vertragen.

3. Vast huisvuil

afval-verbranden.jpg
Dit afval bevat veel organisch materiaal zodat rotting en hinderlijke stank kunnen optreden. Ook insecten en knaagdieren worden aangetrokken. Bewaring in afgesloten zakken of containers is aan te raden.
Omwille van de stank, het brandgevaar, de insecten en de micro-organismen moet speciale aandacht aan vuilstortkokers in flatgebouwen worden besteed.
Afval verbranden in de tuin of in de allesbrander is verboden . Alleen plantaardig materiaal uit de tuin mag nog worden verbrand indien dit op minimaal 100m van bos of woning gebeurt.

Lees ook: 53 procent van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin

4. Biobak

In het afval van groente, fruit en tuin (GFT) groeien onder andere schimmels. De schimmels verspreiden sporen en stoffen die slecht zijn voor mensen met astma of bronchitis. Deze sporen en stoffen hopen zich op in vloerkleden en vaste vloerbedekking en kunnen van daaruit weer in de lucht komen. GFT kan ook een bron zijn van vliegjes of maden.
Die zijn hinderlijk maar niet gevaarlijk.

Raadgeving voor de bewoning:
- Zet de biobak bij voorkeur buiten.
- Als de biobak binnen moet staan, kies dan een koele plek.
- De biobak gaat minder stinken als er lucht in kan komen en als het vocht onderin ergens in kan trekken.
- Leeg en spoel de biobak tenminste eenmaal per week.
- Composteren in de tuin is een goede oplossing.


Dormeasan forte – Voor een gezonde nachtrust [copy] Dormeasan forte – Voor een gezonde nachtrust [copy]
A.Vogel

Helpt om goed te slapen, brengt lichaam en geest tot rust om fris en uitgerust wakker te worden.

Meer weten ?

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram