ad

Antitabaksmaatregelen verminderen aantal baby's met te laag geboortegewicht

Laatst bijgewerkt: februari 2017
verboden-roken-asbak-1710_400_12.jpg

nieuws De invoering van een rookverbod in de horeca, plus accijnsverhoging in combinatie met een mediacampagne hebben geleid tot een statistisch betekenisvolle daling van het aantal baby’s met een te laag geboortegewicht. Dit gold niet voor het aantal vroeggeboortes of overlijdens bij de geboorte (perinatale sterftes).

Dat blijkt uit een onderzoek in Nederland waarbij gegevens van ruim 2 miljoen eenlingzwangerschappen werden geanalyseerd. In totaal overleden iets meer dan 13.000 baby's bij de geboorte (0,6%), er waren ruim 116.000 (5,6%) vroeggeboortes en bijna 190.000 (9,1 %) levendgeborenen met te laag geboortegwicht (dysmaturiteit).
Na invoering van de antitabaksmaatregelen werd geen verschil vastgesteld in aantal vroeggeboorten en perinatale overlijdens. Er was wel een daling met 4,4 % van het aantal baby's met een te laag geboortegewicht. Dit kwam overeen met een geschatte jaarlijkse preventie van ruim 500 dysmature baby’s.


ad


pub