ad

Hoeveel glazen mogen we nu precies drinken volgens de nieuwe richtlijn ?

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Nieuwe richtlijn: maximaal 10 glazen alcohol per week
Een expertengroep van de Vlaamse Vereniging voor Alcohol en andere Drugs (VAD) heeft een nieuwe richtlijn over alcoholgebruik gepubliceerd.

1. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drinkt u het best niet meer dan 10 standaardglazen per week.
• 1 standaardglas alcohol = 10g of 12,7 ml pure alcohol. Geschonken in het juiste glas en in de juiste hoeveelheid, komt één horeca-consumptie van de meeste alcoholische dranken ongeveer overeen met één standaardglas alcohol.
• 1 blikje bier komt overeen met 1,3 standaardglazen, een glas zwaar bier met 1,7 tot 2,5 standaardglazen en 1 fles wijn met 7,5 standaardglazen.

2. Wil u geen risico lopen, dan drinkt u beter geen
alcohol.

3. Als u wel alcohol drinkt, spreidt u dit
gebruik het best over meerdere dagen in de week
en drinkt u een aantal dagen niet.

4. Deze richtlijn is bedoeld voor mannen en
vrouwen boven de 18 jaar. Jongeren onder de
18 jaar drinken het best geen alcohol.

De oude richtlijn was een ‘regel van drie’:
• Drink gemiddeld niet meer dan 3 (mannen) of 2 (vrouwen) glazen alcohol per dag
• Drink maximaal 5 (mannen) of 3 (vrouwen) glazen per keer
• Drink ten minste 2 dagen in de week geen alcohol.
In vergelijking met de oude richtlijn zijn er, naast de verlaagde hoeveelheid, nog twee opmerkelijke verschillen:
• Er wordt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt. Vrouwen lopen weliswaar meer risico’s op lichamelijke gezondheidsproblemen op lange termijn (bijvoorbeeld borstkanker), maar mannen lopen meer risico op verkeersongevallen, kwetsuren en verslaving.
• Het gaat om een wekelijkse limiet en geen daglimiet. De meeste Vlamingen drinken niet dagelijks. De burger kiest met deze richtlijn zelf of hij drinkt en hoe hij zijn alcoholgebruik spreidt over een week.
Naast het aangeraden maximumaantal standaardglazen per week, geeft de richtlijn nog een aantal extra schadebeperkende tips.
• Alcohol is een schadelijke stof, er is geen risicoloze grens. Alcohol drinken is een persoonlijke keuze. Wie geen risico wil lopen, drinkt beter geen alcohol. Voor wie ervoor kiest om alcohol te drinken, kan de richtlijn helpen om grenzen te bepalen.
Bingedrinken of piekdrinken brengt extra risico’s met zich mee. De richtlijn raadt aan de consumpties te verspreiden over verschillende dagen. Dagelijks drinken is niet goed voor de gezondheid. Het is beter enkele alcoholvrije dagen in te bouwen.
• De richtlijn geldt voor de doorsnee volwassene vanaf 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar drinken beter niet. Hiermee verschilt de richtlijn van de wetgeving, die onderscheid maakt tussen leeftijd en soorten alcohol (geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterkedrank onder de 18 jaar).

Wanneer drinkt u beter geen alcohol?
• Als u zwanger bent.
• Als u zich in het verkeer begeeft.
• Voor, tijdens en direct na fysieke inspanningen en sport.
• Bij het werken met machines, elektrische apparaten, ladders,
enzovoort.
• Voor en tijdens het werk.
• Wanneer u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van anderen.
• Tijdens activiteiten waarbij alertheid en vaardigheden nodig zijn.

Waarom een nieuwe richtlijn?
Alcohol is een schadelijke stof die zeer diverse problemen kan veroorzaken, op vlak van gezondheid en veiligheid. De Wereldgezondheidsorganisatie linkt alcoholgebruik ondertussen aan meer dan 200 ziekten en verwondingen. Onder andere het kankerverwekkende effect van alcohol wordt steeds duidelijker aangetoond.

Een ‘veilige ondergrens voor alcoholgebruik’ vastleggen is onmogelijk. Bovendien hangt de ernst van de risico’s af van de situatie (in het verkeer, op het werk, ...) en de persoonlijke kwetsbaarheden (jongeren, zwangere vrouwen, ouderen, ...). Elke richtlijn is dan ook arbitrair en zoekt een evenwicht tussen wetenschappelijke evidentie en maatschappelijke aanvaardbaarheid.
De aanvaardbare maximale hoeveelheid alcohol in de oude richtlijn lag te hoog: nieuwe wetenschappelijke evidentie toont aan dat er ook in kleinere hoeveelheden al gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan alcoholgebruik.

Deze expertengroep baseerde zich in de eerste plaats op wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten over de risico’s van alcoholgebruik. Er werd ook gekeken naar recente richtlijnen in andere landen. Deze informatie werd afgewogen tegenover de huidige cijfers over alcoholgebruik in Vlaanderen, en tegenover de accepteerbaarheid van zo’n maximale grens in onze samenleving.

In de nieuwe richtlijn wordt de risicobenadering vanuit verschillende invalshoeken bekeken, zowel op korte (welzijn en veiligheid) als op lange termijn (lichamelijke gezondheid en verslaving). De korte-termijn-gevolgen zijn vooral het resultaat van occasioneel te veel drinken. De risico’s op lange termijn situeren zich meer op gezondheidsschade als gevolg van een patroon van gewoontedrinken.
U kunt de infofiche over nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik hier downloaden.
http://www.vad.be/assets/2281


ad


pub