ad

Reeds 15 ziekenhuizen aanvaarden nieuwe regeling terugbetaling borstreconstructie met eigen weefsel

Laatst bijgewerkt: november 2019
drs-chir-op-170_400_10.jpg

nieuws In ziekenhuizen die toetreden tot een overeenkomst met het RIZIV kunnen patiëntes een betere terugbetaling krijgen van borstreconstructie met eigen weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. De overeenkomst omvat een betere terugbetaling van deze ingrepen, een grotere transparantie van de aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen. Esthetische supplementen worden verboden en de persoonlijke tussenkomst van de patiënt vermindert.

Ieder jaar ondergaan ongeveer 1500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel (autologe borstreconstructie). De herziening van de bestaande honorering en terugbetaling was vastgelegd in het akkoord artsen-ziekenfondsen.De nationale commissie artsen ziekenfondsen (NCAZ) en de overeenkomstencommissie ziekenhuizen-verzekeringsinstellingen (OZ) hebben een akkoord bereikt over:
• een herwaardering van de artsenhonoraria
• een betere terugbetaling aan de patiënte
• een beperking van supplementen
• meer kwaliteitszorg
• meer informatie van de patiënte.

De nieuwe regels zijn vastgelegd in een model van overeenkomst tussen de ziekenhuizen, de plastische chirurgen en het RIZIV.
De overeenkomst beoogt:
• een einde te stellen aan de zogenaamde esthetische supplementen
• de beperking van de eigen bijdragen voor de patiënten tot een redelijk bedrag
• te voorzien in een aangepaste honorering voor het team van plastisch chirurgen in functie van de duurtijd en de complexiteit van de ingreep
• te waarborgen dat ten minste bij gemiddeld 40 procent van de ingrepen geen supplementen worden aangerekend.

Welke prestaties vergoedt de ziekteverzekering?
De overeenkomst voorziet in de terugbetaling van
• de microchirurgische transplantatie van weefsel (fase 1)
• de remodellage met inbegrip van de tepelreconstructie en een eventuele aanvullende remodellage (fase 2)
• de tatoeage van tepel en tepelhof (fase 3).

In welke gevallen vergoedt de ziekteverzekering de borstreconstructie met eigen weefsel?
De terugbetaling van de borstreconstructie is mogelijk:
• na een mutilerende ingreep ten gevolge van borstkanker
• na preventieve borstverwijdering omwille van genetische predispositie op kanker
• in een aantal specifieke gevallen, na voorafgaand akkoord van het College van geneesheren-directeurs.
De verstrekkingen kunnen slechts eenmaal worden geattesteerd en ze mogen niet gecumuleerd worden met gerelateerde bestaande verstrekkingen uit de nomenclatuur.

Verbintenissen van de arts en het ziekenhuis
• De supplementaire honoraria bij patiëntes die gekozen hebben voor een eenpersoonskamer beperken tot 100% van de hoofdprestatie (microchirurgische transplantatie van weefsel) en de supplementaire honoraria voor de verstrekkingen die verband houden met deze ingrepen niet verhogen.
Dit betekent dat aan een patiënte die verblijft in een eenpersoonskamer maximaal aan supplementen (tarieven 2016) kan worden gevraagd:
• voor een unilaterale borstreconstructie: maximum 3.088,44 EUR
• voor een bilaterale reconstructie: maximum 4.693,06 EUR;
• De patiënten bij hun kamerkeuze niet onder druk zetten om te kiezen voor een eenpersoonskamer
• Aan de patiënt via een brochure alle nuttige medische en financiële informatie bezorgen met het oog op het geven van de geïnformeerde toestemming
• Een schriftelijk bestek samen met een ontwerp van opnameverklaring aan de patiënt bezorgen, ten minste 7 dagen voor de ingreep
• Enkel voorschotten vragen op de bedragen ten laste van de patiënt ten belope van maximum 50 % van het honorariumsupplement met een maximum van 1250 euro.
• De aan de patiënte gefactureerde bedragen meedelen aan haar ziekenfonds

In de lijst hieronder vindt u alle ziekenhuizen die op 1 november 2016 zijn toegetreden tot de overeenkomst en waar u dus kunt genieten van de goedkopere tarieven, met de datul van toetreding.
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst
AZ Sint Blasius, Dendermonde
AZ Damiaan, Oostende
AZ Groeninge, Kortrijk
AZ Nicolaas, Sint-Niklaas
AZ Sint-Dimpna, Geel
AZ Sint Jan, Brugge
AZ Sint Lucas, Brugge
C.H.R Citadelle, Liège
Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper
UZ Antwerpen, Edegem
UZ Gasthuisberg, Leuven
Ziekenhuis Oost-Limburg Sint Jan, Genk
ZNA Middelheim, Antwerpen
ZNA Jan Palfijn, Merksem

Meer informatie vindt u op de website van het RIZIV.
http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/borstreconstructie-eigen-weefsel-ziekenhuis-overeenkomst.aspx#.WCmKP1tSTxg
ad


pub