Ethisch charter over borstkanker op het werk

Laatst bijgewerkt: oktober 2016
123-borstca-terug-ah-werk-11-16.jpg

nieuws Bij de langdurige afwezigheid van een collega met borstkanker én bij haar werkhervatting worden volgens de helft van de werknemers vanuit het bedrijf geen of te weinig afspraken gemaakt om dit op te vangen en verlopen communicatie en informatie niet gestructureerd.

Om hieraan te verhelpen lanceert Pink Ribbon ism de bewustwordingscampagne rond borstkanker van The Estée Lauder Companies de Pink Monday sensibiliseringscampagne voor werkgevers, (ex-)patiënten en hun collega’s, zorgprofessionals en familie van (ex-) patiënten met borstkanker (www.pinkmonday.be).

Te weinig begrip en begeleiding
Borstkanker heeft een grote impact op het beroepsleven van de (ex-)patiënt. Studies tonen aan dat informatie en heldere communicatie tussen de (ex-)patiënt, haar collega’s en werkgever een groot verschil maken.
Uit eerder onderzoek over de problemen rond werkhervatting na borstkanker bleek dat de (ex-)patiënten zich te weinig begeleid voelen door hun werkgever.

Een nieuwe studie bij een representatieve steekproef van 850 werknemers en 150 HR-managers, toont aan dat 1 op 3 collega’s het gevoel heeft er alleen voor te staan en te moeten improviseren wanneer iemand langdurig afwezig is door een ziekte zoals borstkanker. Deze groep zegt dat dit leidt tot meer werkdruk en interne spanningen.

Bovendien stellen werknemers vast dat de communicatie met hun zieke collega en de werkgever moeizaam verloopt.
1 op 3 werknemers weten ook zelf niet wat ze nog mogen verwachten van hun collega met borstkanker tijdens haar afwezigheid.
1 op 3 werknemers getuigt dat er na verloop van tijd amper nog gesproken werd over de zieke collega met borstkanker. Hierdoor nam volgens deze werknemers de ergernis toe over de lange afwezigheid en verhoogde werkdruk en overschaduwde dit het begrip voor de betrokken zieke collega.

Volgens de helft van de ondervraagden is het bij het hervatten van het werk voor de (ex-)borstkankerpatiënten te snel terug naar business as usual.
Minder dan de helft van de HR-managers die aan het onderzoek deelnamen bevestigt dat hun bedrijf voldoende voorbereid is om de gevolgen van langdurige afwezigheid en werkhervatting door borstkanker op te vangen voor hun werknemers. Zo is er in de meeste bedrijven (60%) géén regelmatig contact met de zieke medewerker en wordt verwacht dat de zieke medewerker zelf contact opneemt met haar bedrijf en collega’s (40%).
Verder zegt een op drie HR-managers onvoldoende op de hoogte te zijn van de evolutie van de zieke collega en te laat ingelicht te worden over haar terugkeer. De helft weet niét wat te doen om de medewerkster opnieuw te integreren op de werkvloer na de ziekte.

Pink Monday
Met de campagne Pink Monday willen de initiatiefnemers bedrijven sensibiliseren over de gevolgen van borstkanker op de werkvloer, hen stimuleren tot een actief beleid om de langdurige afwezigheid en nadien de werkhervatting beter te stroomlijnen en een open communicatie met alle betrokkenen.
Maandag is de dag waarop ex-patiënten gewoonlijk het werk hervatten na borstkanker. Voortaan zijn alle maandagen van oktober en november Pink Monday’s. Op deze dag sensibiliseren bedrijven actief voor een verbeterde communicatie en dialoog over borstkanker.
Hierbij ondertekenen ze het ethisch charter dat met het VBO werd opgesteld, wordt er informatie verspreid, fondsen ingezameld en geven alle medewerkers een roze toets aan hun kledij.

Op www.pinkmonday.be wordt alle informatie volledig kosteloos ter beschikking gesteld.
Passiflora forte – Rustgevend bij stressmomenten [copy] Passiflora forte – Rustgevend bij stressmomenten [copy]
A.Vogel

Vind rust in tijden van stress en spanning met de combinatie van ontspannende planten.

Meer weten ?

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram