Helpt e-sigaret met nicotine bij stoppen met roken?

Laatst bijgewerkt: oktober 2016
123-p-roken-e-sigaret-170-11.jpg

nieuws De meeste Vlaamse huisartsen en tabakologen weten dat de e-sigaret minder schadelijk is dan tabak. Toch raden ze hun rokende patiënten niet actief aan om die e-sigaret dan ook te gebruiken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Thomas More en de KU Leuven.
Nochtans stelt de Hoge gezondheidsraad in een recent advies dat de e-sigaret met nicotine “mogelijk een efficiënt hulpmiddel bij het stoppen met roken is”. Meer onderzoek is nodig, maar de onderzoeksresultaten die we hebben zijn “positief en bemoedigend”, aldus de Raad.

In een reactie op het nieuwe onderzoek zegt Vigez dat er nog heel wat vragen bestaan over de e-sigaret. Onderzoek over de lange termijngevolgen van het gebruik van de e-sigaret ontbreekt nog. Ook de relatie tussen roken en dampen is nog onduidelijk: kan de e-sigaret een opstapje zijn naar de klassieke sigaret of een nicotineverslaving voor minderjarigen en niet-rokers? Of dat worden in de toekomst? Maakt de e-sigaret roken straks opnieuw acceptabel?
De e-sigaret is wel gezonder dan tabak, maar daarom nog geen gezond product. Nicotine is een schadelijke stof. De toxische eigenschappen van de kleur- en smaakstoffen in e-sigaretten zijn nog onvoldoende beoordeeld. Die smaakjes zorgen er trouwens ook voor dat de drempel naar dampen en roken voor jongeren verlaagt. Ze zouden strenger moeten gereguleerd worden.

Het VIGeZ pleit voor een waakzame houding tegenover de e-sigaret. Uit het onderzoek van de KULeuven en Thomas More blijkt dat ook de gezondheidsprofessionals vaak een voorzichtige houding aannemen. Ze zijn tegen de verkoop aan minderjarigen. Ze willen niet dat de e-sigaret gedampt wordt in gesloten ruimtes waar gewone sigaretten verboden zijn. Ze denken ook dat de e-sigaret roken terug normaal kan maken en een poort naar tabak en nicotine kan zijn. Het zijn terechte bezorgdheden die het VIGeZ deelt. Ook de Hoge Gezondheidsraad geeft hen gelijk.
Het is belangrijk om waakzaam te zijn tegenover de e-sigaret, maar tegelijk de opportuniteiten ervan te zien voor de huidige rokers. En alleen voor hen, want niet-rokers, minderjarigen, ex-rokers … vermijden de e-sigaret beter.

Veel tabaksrokers die willen stoppen experimenteren al met de e-sigaret met nicotine. Maar ze is geen erkend rookstopmedicijn, zoals nicotinevervangers en rookstopmedicatie op voorschrift dat wel zijn. Rokers die een goede stoppoging willen doen en daarbij medicijnen wensen te gebruiken kiezen volgens Vigez het best voor deze erkende geneesmiddelen. Die hebben een strenge procedure doorlopen. En we weten dat ze werken als ze op de juiste manier gebruikt worden.

Als een tabaksroker een e-sigaret met nicotine gebruikt bij het stoppen of dat wil doen, gelden volgende aanbevelingen:
• Stop in ieder geval met het roken van tabak. Gebruik dus tabak en de e-sigaret niet samen, zoals veel tabaksrokers vandaag wél doen. Vermijd dit dubbel gebruik, want dan boek je geen gezondheidswinst. Enkele voorbeelden: om een positief effect te hebben voor chronische bronchitis moet een roker zijn tabaksgebruik voor meer dan 85% stopzetten. Een gunstig effect voor het hart is er alleen door volledig te stoppen met roken.

• Doe een stoppoging waarbij je nicotinevervangers gebruikt in combinatie met een kwaliteitsvolle e-sigaret. Laat je bij voorkeur ook begeleiden door een erkende tabakoloog. Deze rookstopbegeleider kan je o.a. meer vertellen over de juiste nicotinedosis die je nodig hebt bij het stoppen.

• Stop nadat je gestopt bent met het roken van de gewone sigaret ook met de e-sigaret. De e-sigaret is immers geen onschadelijk product.

• Als dat niet lukt of je wil niet stoppen met de e-sigaret, keer dan zeker niet terug naar de gewone sigaret. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is hier duidelijk: een tabaksverslaving is veel schadelijker dan een nicotineverslaving. Stoppen met de eerste is prioritair en daarbij kan de e-sigaret met nicotine een rol spelen.
Veel tabaksrokers weten niet dat de hulp van een tabakoloog mogelijk is. En dat deze een effectieve combinatie van gedragsmatige ondersteuning en rookstopmedicatie kan toepassen. De combinatie van die twee zorgt voor de grootste slaagkans op blijvend stoppen op de lange termijn.
pub