Behandeling van essentiële tremor (beven)

Laatst bijgewerkt: October 2015 | 105 reacties

dossier Essentiële tremor is een erfelijke aandoening die meestal optreedt na de leeftijd van 65 jaar, maar ook vanaf jongere leeftijd en op latere leeftijd verergert. De aandoening wordt gekenmerkt door beven bij het uitvoeren van een handeling. De tremor is in het algemeen asymmetrisch, vooral ter hoogte van de handen, maar soms ook het hoofd, de romp, de benen, of de stem.

Oorzaak

tremor-schrift-beven-170-02.jpg
De preciese oorzaak van essentiële tremor is onbekend. Meestal is het een onschuldige bewegingsstoornis en is de hinder beperkt, maar bij sommige mensen vormt het een ernstige handicap.
Bij essentiële tremor treden alleen trillingen op. De trillingen zijn soms erger bij bewegingen die concentratie, kracht of nauwkeurigheid vereisen, bv. schrijven, tekenen, het ingieten van een tas koffie...Andere bewegingsstoornissen, zoals bv. schokkerige, vertraagde of ongecoördineerde en chaotische bewegingspatronen, verkrampingen, spierstijfheid, enz. zijn er niet. Wanneer die optreden, gaat het om een andere aandoening.

Soorten tremor

Men dient een onderscheid te maken tussen essentiële tremor, en een verergering van fysiologische tremor, b.v. door coffeïnegebruik, tabagisme, alcoholmisbruik, geneesmiddelen (b.v. lithium, prednison, levothyroxine, beta 2-mimetica, valproïnezuur, selectieve serotonine-heropnameremmers), of aandoeningen zoals een verhoogde schildklierwerking. Ook andere ziekten kunnen gepaard gaan met tremor, zoals de ziekte van Parkinson (waarbij de trllingen vooral optreden tijdens rust en verdwijnen tijdens bewegingen, wat net het omgekeerde is van essentiële tremor), of de ziekte van Wilson die in het algemeen optreedt op jongere leeftijd.

zie ook artikel : Ziekte van Parkinson

Behandeling

Een medicamenteuze behandeling is enkel aangewezen wanneer het beven uitgesproken en invaliderend is. Bij 25 tot 55% van de patiënten treedt echter geen verbetering op.
Sommige mensen hebben zo veel hinder van het beven dat ze dagelijks een geneesmiddel moeten nemen. Bij anderen kan het soms volstaan om een geneesmiddel te nemen op dagen of momenten dat men niet mag beven (bv. tijdens een sollicitatiegesprek, een spreekbeurt...). Dit gebeurt uiteraard in overleg met de voorschrijvende arts.

Eerstekeuzebehandelingen

tremor.jpg
• De resultaten van meerdere studies tonen dat met propranolol een significante vermindering van de intensiteit van de tremor optreedt. Deze geneesmiddelen worden gebruikt tegen verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen,... De preparaten met vertraagde vrijstelling zijn even doeltreffend als de preparaten met normale, niet-vertraagde vrijstelling. Propranolol is doeltreffender dan de beta 1 -blokkers, ook cardioselectieve beta-blokkers genoemd, zoals atenolol en metoprolol. Men dient echter rekening te houden met de ongewenste effecten (duizeligheid, vermoeidheid, futloosheid...) en tegenindicaties van propranolol zoals astma, hartfalen, diabetes en atrioventriculaire blok.
In België wordt voor Inderal®, Propanolon EG® en Propraphar®, op basis van propranolol, de indicatie "essentiële tremor" vermeld in de bijsluiter.

• In meerdere studies was primidon, een anti-epilepticum doeltreffend. Er wordt aanbevolen te starten met een lage dosis en deze progressief te verhogen. Primidon lijkt op lange termijn beter te worden verdragen dan propranolol. Het wordt aangeraden bij mensen met astma, diabetes of een verzwakt hart die niet met propranolol mogen behandeld worden.

Tweedekeuzebehandelingen

Volgens enkele studies verbetert ook het anti-epilepticum gabapentine in hoge dosis de tremor. Gabapentine wordt in het algemeen goed verdragen. Ook het anti-epilepticum tiagabine zou een gunstig effect hebben. Deze producten zijn echter zeer duur.
• Er is gesuggereerd dat de benzodiazepines een gunstig effect kunnen hebben bij essentiële tremor. Zoals met alle benzodiazepines bestaat met alprazolam een risico van duizeligheid, sedatie en afhankelijkheid.

zie ook artikel : Verantwoord gebruik van slaap-en kalmeermiddelen (benzodiazepines)

• Andere geneesmiddelen zoals bepaalde calciumantagonisten of theofylline, zijn eveneens voorgesteld ter behandeling van essentiële tremor. Hun effecten zijn echter zeer variabel.

In bepaalde gevallen kan een chirurgische aanpak, b.v. thalamotomie of elektrische stimulatie ter hoogte van de hersenen, een alternatief zijn.

bron: New England Journal of Medicine , 2001, p. 887-891
verschenen op : 01/02/2015 , bijgewerkt op 29/10/2015

105 reacties

Behandeling van essentiële tremor (beven)

door anoniem, 28 January 2018 om 17:04

klassieke medicatie: op termijn brengt dit alleen nog meer ellende;ikzelf beef al heel mijn leven,soms erger dan anders. Dat kan ook een plezierige kant in het leven hebben! geniet ervan en maak er grapjes rond en zoek vooral alternatieve oplossingen

Behandeling van essentiële tremor (beven)

door anoniem, 28 January 2018 om 17:04

klassieke medicatie: op termijn brengt dit alleen nog meer ellende;ikzelf beef al heel mijn leven,soms erger dan anders. Dat kan ook een plezierige kant in het leven hebben! geniet ervan en maak er grapjes rond en zoek vooral alternatieve oplossingen

Behandeling van essentiële tremor (beven)

door anoniem, 3 April 2017 om 12:48

Ik ben 66 en heb al jaren last van essentiële tremor. Ik neem 2/ per dag inderal 40 = propranolol. indien nodig neem ik er Xanax bij : helpt EEN BEETJE. Puffers zijn voor het grooste deel te mijden,evenals gewone koffie.Mijn schildklier is nt optimaal

Behandeling van essentiële tremor (beven)

door anoniem, 19 January 2017 om 16:33

Mijn vrouw heeft een zware depressie met behoorlijke tremor. Zij is sinds een aantal maanden in behandeling. De tremor gaat weg bij het dagelijks innemen van Xanax. Bij Temesta was er ook een positief resultaat maar niet zo langdurig als bij die Xanax.

Behandeling van essentiële tremor (beven)

door anoniem, 19 January 2017 om 02:14

hallo, ik slik nog niks, maar als ik propranolol moet gaan slikken, krijg ik rare bij verschijnselen, en mag ik geen brommer rijden, ik zoek een middel die geen gele sticker heeft, zodat ik niet suf kan worden, wie weet er een middel,

bekijk alle 105 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub