Indexering hospitalisatieverzekering: hoeveel mag uw premie stijgen?

Laatst bijgewerkt: april 2021

nieuws De tarieven voor een hospitalisatieverzekering mogen vanaf 1 juli 2016 elk jaar stijgen in functie van de prijsevolutie van de gezondheidszorg (de zogenaamde 'medische index'). Tot nu toe diende de zogenaamde index van de consumptieprijzen als basis voor een prijsverhoging. Maar vermits die de laatste jaren nauwelijks stijgt, vroegen de verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen om de premies voor hun hospitalisatieverzekering afhankelijk te maken van de medische index, die wél elk jaar stijgt.

In tegenstelling tot het indexcijfer der consumptieprijzen, wordt bij de medisch index rekening gehouden met de evolutie van de medische kosten. Het gebruik van die medische indexen maakt een meer lineaire aanpassing mogelijk van de tariefvoorwaarden aan de evolutie van de kosten in de gezondheidszorg.

Wanneer kan uw verzekeringspremie geïndexeerd worden?
Dat moet uitdrukkelijk voorzien zijn in uw verzekeringscontract. In de overgrote meerderheid van de contracten is dat het geval.

Wanneer mag de indexaanpassing worden toegepast?
De premie kan worden aangepast op de jaarlijkse premievervaldag.
Uw verzekeraar moet u informeren over de gewijzigde indexatiemethode en de modaliteiten ervan.

Met hoeveel mag uw premie worden verhoogd?
De medische index verschilt al naargelang u verzekerd bent voor een eenpersoonskamer, een twee- of meerpersoonkamer, voor ambulante zorg en/of tandzorg (zie de tabel onderaan). De waarborg die het zwaarst doorweegt in de jaarlijkse premie bepaalt de waarborg die voor u geldt.

De medische index is wel een maximum. Dit betekent dat uw verzekeraar minder grote verhogingen mag aanrekenen.
Wie bijvoorbeeld ouder is dan 35 jaar en verzekerd is voor een eenpersoonskamer mag een verhoging van ruim 6 procent verwachten.
Wie verzekerd is voor een twee-of meerpersoonskamer heeft meer geluk. Voor mensen tussen 20 en 49 jaar verandert er niets. Enkel 50-plussers moeten ruim 2 tot bijna 4 procent extra betalen.
Voor de ambulante zorgen en tandverzorging blijven de tarieven ongewijzigd.

Medische index 2016

Leeftijdsklasse

Waarborgen (basis 2015 = 100)

Eenpersoonskamer

twee- en meerpersoonskamer

ambulante zorgen

tandverzorging

0-19 jaar

102,23

100,15

100

100

20-34 jaar

100,34

100,00

100

100

35-49 jaar

106,08

100,00

100

100

50-64 jaar

106,33

102,79

100

100

65 jaar en meer

106,45

103,83

100

100

Globaal

104,32

100,37

100

100

http://economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/Assurance_hospitalisation/#.V4TZU66Hu-t
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram