Hoe kunt u een migraine-aanval voorkomen?

Laatst bijgewerkt: augustus 2016
123-vr-hoofdp-rood-comp-stress-170-02.jpg

nieuws Bij mensen die twee of meer migraine-aanvallen per maand hebben, bij wie de aanvallen lang duren of zeer hevig zijn en moeilijk te behandelen, wordt een preventieve behandeling aangeraden. Doel van die preventieve behandeling is het aantal aanvallen met minstens de helft te verminderen en zo mogelijk ook de ernst van de aanvallen milderen.

NIET-MEDICAMENTEUZE BEHANDELINGEN
Niet-medicamenteuze behandelingen zijn onvoldoende onderzocht Alleen van bepaalde relaxatietechnieken zoals biofeedback, is aangetoond dat ze een aanval kunnen helpen voorkomen.
Bij kinderen is aangetoond dat een betere slaaphygiëne (vooral een regelmatig slaapritme) en stress-beheersing een migraine-aanval kan helpen voorkomen.

1. Vermijden uitlokkende factoren, voeding en leefstijl
Behalve voor cafeïne en alcohol is van geen enkel voedingsmiddel of –bestanddeel tot nu toe wetenschappelijk aangetoond dat ze een migraine-aanval kunnen uitlokken.
Het bijhouden van een dagboek kan eventuele associaties met uitlokkende factoren aan het licht brengen.
Wat wél vaststaat is dat bepaalde (slechte) voedingsgewoonten een belangrijke rol kunnen spelen bij een migraine-aanval.
• Te weinig eten door vasten of een dieet, of door het uitstellen of overslaan van een maaltijd. Dit kan leiden tot een te laag suikergehalte in het bloed (hypoglycemie). Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u dénkt dat u migraine krijgt door het drinken van rode of witte wijn op een feestje, terwijl de eigenlijke trigger is dat u nog niet gegeten hebt, te laat gegeten hebt of te moe bent.
• Te weinig drinken.
Dit kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen (dehydratatie).

Lees ook: Migraine: welke rol speelt voeding?

Lees ook: Antivirale middelen bij Herpesinfecties

2. Relaxatietechnieken, biofeedback en fysiotherapie
• Volgens enkele onderzoeken kan biofeedback, al dan niet in combinatie met spierrelaxatie, helpen om een migraine-aanval te voorkomen. Ook Cognitieve gedragstherapie zou een gunstig effect kunnen hebben.
• Het effect van fysiotherapie in de preventie van migraine is nauwelijks onderzocht. Er is enig bewijs dat manipulatie van de wervelkolom, pulserende diathermie en TENS mogelijk een beperkt effect zouden kunnen hebben.

3. Acupunctuur
Studies tonen dat acupunctuur het aantal aanvallen zou kunnen verminderen, maar andere studies vonden geen positief effect.

4. Hyperbare zuurstoftherapie
Onderzoek heeft tot nu toe geen effect kunnen aantonen.

GENEESMIDDELEN
Er bestaan heel wat geneesmiddelen die gebruikt worden om een migraine-aanval te voorkomen of te milderen. Het zijn medicijnen die eigenlijk bestemd zijn voor andere aandoeningen, zoals epilepsie of hoge bloeddruk, waarvan toevallig ontdekt is dat ze ook tegen migraine kunnen helpen. Deze geneesmiddelen moeten dagelijks worden ingenomen gedurende meerdere maanden. Eens een aanval is begonnen, helpen deze geneesmiddelen niet.
Momenteel worden een aantal geneesmiddelen getest die de werking van CGRP blokkeren. Dat is een eiwit dat vrijkomt bij migraineaanvallen. Deze geneesmiddelen zijn echter nog niet op de markt.
Een preventieve behandeling moet minstens een drietal maanden volgehouden worden om te zien of ze effect oplevert. Na zes tot 12 maanden kan de preventieve behandeling afgebouwd worden om te zien of de aanvallen opnieuw toenemen.
Veel van deze geneesmiddelen zijn in ons land niet geregistreerd voor migraine en worden daarvoor dan ook niet terugbetaald door het ziekenfonds.

1. Betablokkers
Sommige ß­blokkers, met name propranolol, atenolol, timolol en metoprolol kunnen een migraine-aanval voorkomen en het aantal aanvallen verminderen.
Betablokkers zijn geneesmiddelen die o.m. bij een hoge bloeddruk worden gebruikt. In richtlijnen van onder meer het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeurisch Informatie (BCFI) en het Nederlandse Huisartsengenootschap worden betablokkers als eerste keus geneesmiddel aangeraden.
Propranolol en metoprolol zijn in België ook voor migraine geregistreerd. Propranolol mag tijdens de zwangerschap gebruikt worden.
Deze middelen worden niet aangeraden voor kinderen bij gebrek aan bewijs voor hun werking.
De dosis van de ß­blokkers moet gradueel verhoogd worden, afhankelijk van het effect en eventuele ongewenste effecten.
Mogelijke bijwerkingen zijn hypotensie (te lage bloeddruk), verminderde inspanningstolerentie, verergering van astmaklachten, nachtmerries, gewichtstoename en impotentie.
Betablokkers mogen niet gebruikt worden bij een te lage bloeddruk of te trage hartslag.

2. Calciumantagonisten
Sommige calciumantagonisten, en dan vooral flunarizine, kunnen het aantal aanvallen met meer dan de helft verminderen. Ook dit zijn geneesmiddelen die o.m. bij hoge bloeddruk worden gebruikt. Flunarizine is in België geregistreerd voor de preventie van migraine.
Flunarizine zou ook bij kinderen werken, maar is daarvoor in België niet geregistreerd.

3. Clonidine
Ook dit is een geneesmiddel dat gebruikt wordt tegen hoge bloeddruk. Het is niet aangetoond dat clonidine het aantal aanvallen vermindert. Het is in België nochtans wel geregistreerd voor de preventie van migraine.

4. Anti-epileptica
• Natriumvalproaat vermindert het aantal aanvallen met meer dan de helft. Omdat de dosis lager is dan bij epilepsie, zijn de nevenwerkingen beperkt. Dit geneesmiddel mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Mogelijke bijwerkingen van natriumvalproïnezuur zijn; misselijkheid, vermoeidheid, tremor, duizeligheid, gewichtstoename en haaruitval.
Natriumvalproaat is in België niet geregistreerd voor de preventie van migraine en wordt dan ook niet terugbetaald.
• Topiramaat is het enige anti-epilepticum dat in België geregistreerd is voor de preventie van een migraine-aanval. Het mag niet gebruikt worden tijdens zwangerschap.
Dit middel is in België niet geregistreerd voor de preventie van migraine. In Amerika is dat sinds kort wel het geval voor kinderen vanaf 12 jaar.
Topiramaat heeft relatief weinig en milde bijwerkingen. De belangrijkste mogelijke bijwerkingen zijn anorexie, gewichtsverlies, tintelingen en geheugen-, spraak- en stemmingsstoornissen.

• Gabapentine en carbamazepine hebben waarschijnlijk minder effect en hebben meer bijwerkingen. Ze zijn niet geregistreerd voor de preventie van migraine.

5. Antidepressiva
• Van tricyclische antidepressiva en dan voornamelijk amitriptyline is aangetoond dat het het aantal en de ernst van de aanvallen kan verminderen.
• Voor de selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) is het effect onvoldoende aangetoond.
6. Candesartan
Candesartan is een angiotensinemodulator. Dit middel zou even effectief zijn als de Betablokker propranolol om het aantal aanvallen en de duur van een aanval te verminderen.
De meest voorkomende bijwerkingen van candesartan zijn duizeligheid en een prikkelend gevoel (paresthesieën).

7. Serotonine­antagonisten
• Pizotifeen vermindert het aantal aanvallen licht, maar leidt tot sedatie en gewichtstoename. Het wordt niet aangeraden.
• Methysergide vermindert het aantal aanvallen maar wordt afgeraden vanwege de vaak ernstige bijwerkingen.

8. Anticonceptiepil
Nogal wat vrouwen die de anticonceptiepil nemen, hebben tijdens de stopweek last van een migraine-achtige hoofdpijn. Dit zou bij zowat 1 op 10 pilgebruiksters voorkomen. Dit is geen bijwerking van de pil, maar is een gevolg van de lagere oestrogeenspiegels tijdens de stopweek. Vrouwelijke hormonen hebben namelijk een invloed op de migraine. Dat verklaart waarom veel vrouwen die geen pil nemen rond de menstruatie een migraine-aanval krijgen, en waarom migraineklachten tijdens de zwangerschap kunnen verminderen. En het verklaart ook waarom sommige vrouwen die de pil nemen niet méér maar minder migraineklachten hebben.
Volgende methoden kunnen helpen om dat hoofdpijnprobleem op te lossen.
• U kunt de pil zonder pauzeweek gedurende drie strips aaneen gebruiken, waardoor geen maandstonden optreden, waarna een stopweek met maandstonden volgt. Dit kan alleen met een eenfase pil (waarvan de dosering over de hele duur van de cyclus dezelfde is).
• U kunt de pil continu nemen, dus zonder stopweek, tot er een doorbraakbloeding komt. Op het moment van de doorbraakbloeding het slikken van de pil een week onderbreken, en dan opnieuw beginnen. Ook dit kan alleen met de monofase-pil.
• U kunt in overleg met uw arts een andere of een lager gedoseerde pil proberen, of een voorbehoedsmiddel dat alleen progestatieven bevat, zoals de minipil, het Mirena-spiraaltje of het hormoonstaafje. Zij bevatten geen oestrogenen maar voorkomen de eisprong waardoor de oestrogeenconcentraties stabiel blijven.
• U kunt tijdens de pilvrije week oestrogeenpleisters gebruiken (één Climara of Dermestril pleister is voldoende).
• Uw arts kan u ook pijnstillers (zoals ibuprofen of naproxen) voorschrijven, te nemen twee à drie dagen voor de bloeding in voldoende hoge dosis.
• Het gebruik van triptanen voor de preventie van menstruele migraine wordt afgeraden.

Lees ook: Kan je van de pil migraine krijgen?

9. Vitamine B2 (riboflavine)
Studies hebben aangetoond dat Vitamine B2 (400 mg per dag) het aantal aanvallen maar niet de ernst van de aanvallen kan verminderen

10. Fytotherapie
Er is geen bewijs dat Moederkruid (Tanacetum parthenium) een gunstig effect heeft.
Voor groot hoefblad is wel een gunstig effect aangetoond, maar vanwege de giftigheid mag dit middel in België niet verkocht worden, noch als geneesmiddel, noch als voedingssupplement.

11. Magnesium
Magnesium heeft mogelijk een zeer beperkt effect op het verminderen van het aantal aanvallen, maar niet op de intensiteit van een aanval.

12. Botuline toxine
Uit het beschikbare onderzoek blijkt dit geen effect te hebben op het voorkomen of de ernst van migraine-aanvallen.

13. Co­enzyme Q10
Het effect van Co-enzyme Q10 is nauwelijks onderzocht.

Bronnen
http://www.bcfi.be/tf/NL/TN_MIG.pdf
http://www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen/overzicht/aanpak-van-migraine.html
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram