Milieu bedreigt intelligentie babies

Laatst bijgewerkt: mei 2019
babthoofdje-2-handen-80.jpg

nieuws Uit een voorlopig rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat omgevingsfactoren, en dan op de eerste plaats lood, een grotere bedreiging voor de hersenen van jonge kinderen vormt, dan tot nu toe werd aangenomen. Studies in diverse Europese landen hebben uitgewezen dat tot 30% van de kinderen die in de stad wonen, te hoge loodgehaltes (boven 10 mg per deciliter) in het bloed vertonen. Dit kan de hersenen van kinderen aantasten en leiden tot intellectuele achterstand.
Andere schadelijke stoffen zijn o.m. dioxine, benzeen, nitriet en nitraat, pesticiden, PCB's, enz.

zie ook artikel : Lood: opgelet, een onzichtbare vijandverschenen op : 26/04/2004 , bijgewerkt op 17/05/2019


pub