Welke hospitalisatieverzekering kiezen bij een al bestaande ziekte?

Laatst bijgewerkt: april 2016
123-verzek-health-insuran-04-16.jpg

nieuws Het Vlaams Patiëntenplatform vzw maakte voor 2016 opnieuw een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken, en hoeveel premie u daarvoor moet betalen.
Hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen bieden een (beperkte) dekking voor de kosten van aandoeningen die u hebt op het ogenblik dat u de verzekering afsluit.

Private verzekeraars sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit in hun individuele hospitalisatieverzekeringen. U kunt wel een hospitalisatieverzekering afsluiten, maar u moet op de vragenlijst vermelden welke ziekten u reeds hebt (bijvoorbeeld een hartziekte of diabetes). De kosten van die bestaande aandoeningen worden niet vergoed. Andere gezondheidsproblemen worden uiteraard wel vergoed.

Een mogelijke uitzondering hierop is KBC. KBC vermeldt het volgende over voorafbestaande toestanden in hun individuele polis:
Indien de bestaande ziekte, het lichaamsgebrek of het ongeval uitdrukkelijk vermeld werd in de correct ingevulde medische vragenlijst, zijn de gevolgen of verwikkelingen verzekerd vanaf het derde jaar na de aansluiting van de verzekerde, tenzij het anders bepaald is in de bijzondere voorwaarden of een bijvoegsel.

Voor een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werk of het werk van uw partner is vaak geen medische vragenlijst vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval in bedrijven of organisaties met een groot aantal werknemers. Tenzij het verzekeringscontract het anders bepaalt, is in deze situatie ook een voorafbestaande aandoening gedekt. Vraag dit na bij een gepaste instantie (bijvoorbeeld de personeelsdienst, de vakbond, …) op uw werk.

Leeftijdsgrens
Sinds 2014 hebben de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten de leeftijdsgrens van 65 jaar afgeschaft. Ook na uw 65e verjaardag kunt u bij de mutualiteiten dus nog een verzekering aangaan. 65-plussers die al een verzekering hebben maar ontevreden zijn, kunnen ook overschakelen naar een andere verzekering. Wie op latere leeftijd een verzekering afsluit, moet wel een leeftijdstoeslag betalen.
Bij private verzekeraars geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar meestal wel.

Welke kosten dekt de hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds?
De manier waarop de ziekenfondsen voorafbestaande aandoeningen dekken verschilt onderling sterk.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een vergelijking van de verschillende ziekenfondsen op basis van de volgende vragen:

1. Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een
hospitalisatie ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte? Worden bijvoorbeeld ook de kamer- en ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer terugbetaald?

2. Bestaat er een wachttijd tussen het afsluiten van de verzekering en de terugbetaling van de kosten van een bestaande ziekte of aandoening? Na hoeveel maanden kunt u met andere woorden gebruik maken van de verzekering?

2. Voor welke voorafbestaande ernstige ziekten worden ook de kosten voor ambulante verzorging terugbetaald, en voor welk maximumbedrag? Dit houdt in dat ze voor een aantal ziekten de kosten vergoeden voor doktersbezoeken, behandelingen zoals geneesmiddelen en kinesitherapie, medisch materiaal,... die buiten een ziekenhuisopname worden gemaakt.

3. Voor welke ziekenhuisdiensten wordt de tussenkomst beperkt in bedrag of tijd (bijvoorbeeld voor de diensten revalidatie en geriatrie)?

4. Worden de kosten van een opname in een psychiatrische dienst voor een vooraf bestaande geestes- en zenuwziekte terugbetaald?

U kunt de vergelijkende tabellen hier downloaden (.pdf)

Hoeveel kost een hospitalisatieverzekering?
Het Vlaamse Patiëntenplatform vergeleek ook de premies voor een hospitalisatieverzekering van de verschillende ziekenfondsen. Die vergelijking is niet altijd gemakkelijk omdat de leeftijdscategorieën voor premiestijgingen verschillen per mutualiteit. en per formule van de verzekering (basisdekking of extra dekking). Ook de vrijstelling (het bedrag dat u zelf moet betalen), welke kosten al dan niet verzekerd worden, de leeftijdstoeslag als u op latere leeftijd een verzekering afsluit, enzovoorts verschilt per ziekenfonds. Onderstaande tabel geeft dan ook slechts een indicatie van hoeveel de hospitalisatieverzekering van een mutualiteit kan kosten. Om een premieberekening op maat van u (en uw gezin) te krijgen, neemt u dan ook het best contact op met het ziekenfonds.

U kunt de vergelijkende tabel hier downloaden (.pdf)
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram