ad

Werelddag ziekte van Parkinson: Beven: wanneer moet u denken aan de ziekte van Parkinson?

Laatst bijgewerkt: maart 2016
123-txt-parkinson-04-16.jpg

nieuws Wanneer mensen die iets ouder zijn beginnen te beven of iets trager te bewegen, denkt men nogal snel aan de ziekte van Parkinson. Maar beven kan vele andere oorzaken hebben. Wanneer iemand beeft, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij de ziekte van Parkinson heeft.

Wat is de ziekte van Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende progressieve neurologische aandoening, een ziekte dus die verergert, waarbij hersencellen geleidelijk afsterven.
In België zijn er naar schatting ongeveer 50.000 Parkinsonpatiënten. De ziekte begint meestal rond de leeftijd van 55-65 jaar, al komt de ziekte uiteraard ook op jongere leeftijd voor. Bij vrouwen komt de ziekte veel vaker voor dan bij mannen.

Een speciale vorm van beven
Meer dan 8 op de 10 parkinsonpatiënten krijgen te maken met bevingen. Sommige parkinsonpatiënten beven dus nooit. In het begin van de ziekte is beven wellicht een van de zichtbaarste symptomen.
Beven bij de ziekte van Parkinson heeft de volgende kenmerken:
• De bevingen zijn (meestal) unilateraal: ze tasten maar één kant van het lichaam aan.
• Vaak worden de hand of de vingers getroffen, maar soms gaat ook de voet aan dezelfde kant beven.
• De bevingen treden vooral op wanneer de hand in rust is en bijvoorbeeld op een tafel of een knie ligt. Zodra de hand beweegt, neemt het beven af (tegenovergestelde van essentiële tremor).

Andere mogelijke motorische (bewegings)klachten
• Stijve spieren (hypertonie) waardoor het moeilijk is om bewegingen te beginnen. Een van de vroegste signalen van ziekte van Parkinson is vaak de beperkte mogelijkheid om tijdens het wandelen een arm aan één kant te bewegen. Stijfheid kan ook optreden in de benen, het gezicht, de nek en andere delen van het lichaam. Dat kan zich bv. uiten moeilijker draaien bij het neerliggen, niet neerleggen van het hoofd bij het platliggen, lopen met voorovergebogen romp...

• Bewegingsarmoede (akinesie)
- langzamer en minder bewegen;
- schuifelend lopen met kleine pasjes en minder meebewegen van de armen;
- moeilijk beginnen van een beweging, bijvoorbeeld om uit een bed of een stoel te komen, soms 'ter plaatse trappelen' alvorens te vertrekken of in een ‘bevroren’ positie blijven staan. Men heeft de indruk in een vertraagde film te zijn beland;
- moeilijkheden bij draaibewegingen
- soms niet kunnen stoppen wanneer men op gang is, bv. om door een deuropening te lopen of een obstakel te omzeilen.

• Evenwichts- en coördinatieproblemen
- De gang wordt meer wijdbeens en de lengte van de stappen wordt onregelmatig (‘dronkemansgang').
- Moeite met ingewikkelde bewegingen waarvoor een coördinatie tussen verschillende ledematen nodig is, zoals voeten vegen of een jas aantrekken.
- Het risico op valpartijen is verhoogd.
• Het geschrift wordt kleiner en beverig.
• Moeilijkheden met de fijne motoriek (bv. fijne vingerbewegingen zoals bij het knopen van veters).
• Gebrek aan uitdrukking op het aangezicht (‘maskergelaat’).

Mogelijke niet-motorische klachten
• Verminderde reuk: soms is dit een eerste teken van Parkinson, nog voor de bewegingsstoornissen.
• Gebrek aan intonatie van de stem, men gaat binnensmonds praten.
• Slaapstoornissen.
• Meer speekselvorming en kwijlen, in het begin alleen 's nachts.
• Moeilijkheden bij spreken en slikken.
• Somberheid tot depressie.
• Geheugen- en/of concentratiestoornissen.
• In een later stadium kunnen stoornissen van het autonome zenuwstelsel optreden die zich kunnen uiten in verminderde blaascontrole, erectiestoornissen, constipatie en bloeddrukontregeling (bloeddrukdaling bij staan, waardoor mensen duizelig worden).
• Dementie komt tot zes keer vaker voor bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij mensen die geen Parkinson hebben.

Wanneer naar de dokter?
Als u aan symptomen denkt te lijden die in verband gebracht worden met de ziekte van Parkinson, ga dan snel naar de dokter. Hoe sneller de ziekte wordt opgespoord, hoe beter hij u kan helpen om ermee om te gaan.
Bepaalde Parkinson-achtige symptomen kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziekten of door bepaalde medicijnen of giftige stoffen. Bijkomend onderzoek, de reactie op de behandelingen, de evolutie ervan enz. kunnen helpen om de diagnose te verfijnen.

Bronnen
www.geriatrie.be/mediastorage/FSDocument/105/deel02_hoofstuk11_nl.pdf
www.parkinsonfonds.nl/over-de-ziekte-van-parkinson/symptomen-van-parkinson
www.parkinsonliga.be/nl/symptomen_13.aspx
www.msa-ams.be/MSA-AMS/PARKINSON+.html
www.uza.be/behandeling/ziekte-van-parkinson
www.pdf.org
www.epda.eu.com
ad


pub