ad

Verhoogt zomeruur kans op een beroerte?

Laatst bijgewerkt: maart 2016
123-uurwerk-zomertijd-03-16.jpg

nieuws Het verzetten van de klok naar zomer- of wintertijd verhoogt in de twee eerste dagen mogelijk de kans op het krijgen van een beroerte. Het risico is het grootst bij ouderen en bij (ex-) kankerpatiënten.
Dat blijkt uit een Fins onderzoek dat wordt voorgesteld op het congres van de American Academy of Neurology.

De onderzoekers vergeleken de medische gegevens van bijna 15.000 ziekenhuispatiënten tussen 2004 en 2013. Ongeveer 3.000 daarvan werden opgenomen in de week na de overgang naar zomer- of winteruur, ruim 12.000 in de twee weken voor of na het verzetten van de klok. De kans op een beroerte lag 8 % hoger in de groep die net na de uur verandering was opgenomen dan in de tweede groep. Vooral in de eerste twee dagen na de uur verandering steeg de kans op een beroerte. Dit was zowel bij omschakeling naar het zomeruur als naar het winteruur het geval.
Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen. Wel bleek het risico op een beroerte tot 25 % groter bij (ex-)kankerpatiënten en bij 65-plussers.

De auteurs stippen aan dat eerder onderzoek al een verband heeft gelegd tussen beroerte en verstoring van het zogenaamde circadiaan ritme en slaapproblemen. Het is echter niet duidelijk of dit leidt tot een grotere kans op een beroerte, dan wel dat een beroerte die er zat aan te komen, iets vroeger optreedt.
De onderzoekers raden aan om geleidelijk te wennen aan het zomer- en winteruur, door in de week voor en na de uur verandering de slaaptijd elke dag met 15 minuten aan te passen.

Bron:
www.abstractsonline.com/pp8/#!/4046/presentation/6704
www.medscape.com/viewarticle/860109
ad


pub