Werken uw nieren nog goed?

Laatst bijgewerkt: March 2016
123-anatom-nieren-tek-vergrootgl-170_09.jpg

tips Een toenemend aantal mensen kampt met chronisch nierlijden. Naar schatting zou zowat 5 à 10 procent van de Vlamingen een verminderde nierfunctie hebben. Maar de overgrote meerderheid beseft dat niet omdat ze er niets van voelen. Als er al symptomen zijn, zoals bv. vermoeidheid, denkt men meestal niet direct aan een nierziekte.
Nochtans is het belangrijk dat nierschade in een vroeg stadium wordt ontdekt en behandeld om erger te voorkomen. Verloren nierweefsel kan immers niet meer hersteld worden. Als de nieren niet naar behoren werken wordt het bloed onvoldoende gezuiverd en worden afvalstoffen niet meer afgevoerd. Dit kan leiden tot allerlei problemen zoals een verhoogde bloeddruk, bloedarmoede, botontkalking en aantasting van hart- en bloedvaten.

Als de helft van de nierfunctie wegvalt, spreekt men van nierfalen of nierinsufficiëntie. Bij nierfalen zijn een dialysebehandeling (kunstnier of buikspoeling) of een niertransplantatie de enige mogelijke oplossingen.
Nierschade kan diverse oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van een nierziekte of als complicatie bij een andere ziekte. Daarnaast kan de nier schade oplopen door een hoge bloeddruk, aderverkalking, herhaalde urineweginfecties en voor de nier schadelijke stoffen of medicijnen.

Mogelijke signalen van een verminderde nierwerking
Beginnend nierlijden verloopt vaak zonder symptomen. We merken pas dat onze nieren hun zuiverende functie niet goed meer vervullen als de normale nierfunctie al sterk is verminderd. Dan pas komen er klachten. Vooral bij chronisch nierfalen zijn in het begin meestal geen klachten merkbaar. Bij acuut nierfalen, waarbij de nieren plotseling niet goed meer werken, kunnen snel klachten ontstaan.

• U plast heel weinig.
• Uw urine is donker gekleurd.
• U hebt hoofdpijn en voelt u suf.
• U bent erg vermoeid.
• U hebt buikkrampen.
• U hebt rugpijn.
• Misselijkheid en braken, geen zin om te eten.
• Een vreemde of metaalachtige smaak in de mond.
• U houdt vocht vast (oedeem) vooral in de onderbenen en het gelaat.
• U bent kortademig.
• U hebt een hoge bloeddruk.
• U hebt last van jeuk en een droge huid.
• Spierkrampen of onrustige benen, vooral 's nachts. Uw spieren worden ook zwakker.
• Bloedarmoede.
• Concentratieproblemen.
• Slaapproblemen.
• Minder zin in seks
• Bij mannen: erectieproblemen.
• Bij vrouwen: menstruatiestoornissen.

Hier kunt u een gratis online niertest doen waarmee u kunt nagaan of u binnen de vijf jaar kans hebt op een nierprobleem.
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19985

Wanneer moet u uw nierfunctie laten controleren?
Wanneer u klachten hebt die op een nieraandoening kunnen wijzen, moet u zich uiteraard laten onderzoeken.

Volgende mensen laten zich het best elk jaar preventief onderzoeken op nierproblemen (met een bloed- en urineonderzoek):
• mensen met diabetes;
• mensen met hoge bloeddruk of een hart- en vaatziekte;
• mensen bij wie nierinsufficiëntie of nierziekten in de familie voorkomen;
• mensen die langdurig geneesmiddelen nemen die schadelijk kunnen zijn voor de nieren (bijvoorbeeld NSAID’s, lithium en immunomodulatoren zoals cyclosporine en tacrolimus);
• mensen met structurele nieraandoeningen, nefrolithiasis of prostaatvergroting.

Hoewel ouderen (+ 55 jaar) vaker een verminderde nierfunctie hebben, wordt een jaarlijkse screening enkel op basis van leeftijd niet aangebevolen. Het is wél zinvol om eenmalig de nierfunctie te bepalen op de leeftijd van 55-60 jaar, zeker wanneer u veel geneesmiddelen slikt, rookt of zwaarlijvig bent.

Bronnen:
www.nvn.nl
www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen/overzicht/chronische-nierinsufficientie.html
www.worldkidneyday.org
www.nierstichting.nl/
www.allesovernieren.beverschenen op : 10/03/2016
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt