Hyperacusis: wat loopt er fout bij overgevoeligheid voor geluiden?

Laatst bijgewerkt: januari 2016
123-man-oorpijn-stress-01-16.jpg

nieuws Naar schatting zou ongeveer 3 % van de bevolking in meerdere of mindere mate aan hyperacusie lijden: een overgevoeligheid voor geluiden. Mensen die dit hebben ervaren gewone geluiden als hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk.

Deze geluiden kunnen ondergebracht worden in twee categorieën:
• plotse ‘explosieve’ geluiden (zoals vuurwerk, knallende ballons, onweer, vallende voorwerpen, handgeklap...);
• mechanische en elektrische geluiden (zoals stofzuigers, boormachines, mixers, wasmachines...).
In sommige gevallen kunnen zelfs heel gewone geluiden als erg storend worden ervaren: fluitende vogels, een lopende kraan, een WC die wordt doorgetrokken, achtergrondmuziek op restaurant, , zelfs een ritselende krant, een chips zakje of een lepel in een kopje...

Wat loopt er fout?
Iedereen ervaart bepaalde geluiden als hinderlijk of zelfs pijnlijk. Bij mensen met hyperacusis ligt die tolerantiegrens voor geluiden veel lager waardoor 'normale' geluiden onverdraaglijk worden. Zij hebben een beperking in hun zogenaamd ‘dynamisch bereik’. Dat is het vermogen van onze oren om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten. Snelle veranderingen in geluid kunnen door mensen met hyperaccusis moeilijk worden verwerkt, waardoor de geluiden niet worden gedempt en te luid of te scherp binnenkomen.
Gezonde oren kunnen geluiden verwerken vanaf de gehoordrempel bij 0 dBA (bijna niet te horen) tot de pijngrens van ongeveer 130 dBA. Bij hyperacusis ligt de gehoordrempel veel hoger (bv. bij 30 dBA) en de pijngrens veel lager (bv. bij 100 dbA).
Hyperacusis kan zowel geleidelijk als plotseling ontstaan.
Meestal komt dit gehoorprobleem voor aan beide oren. Vaak gaat het ook gepaard met gehoorverlies en/of oorsuizen (tinnitus).

Mogelijke oorzaken van hyperacusis
Hoe hyperacusis ontstaat is nog steeds onbekend.
• Men vermoedt dat hyperacusis wordt veroorzaakt door schade in het gehoororgaan, door bijvoorbeeld een letsel, een klap op het hoofd, een ooroperatie, een oorontsteking, een lawaaitrauma opgelopen door blootstelling aan te hard lawaai (vuurwerk, luide muziek...).
• Ook beschadiging van het zenuwstelsel kan een oorzaak van de overgevoeligheid zijn.
• Oorzaak kan ook een verstoorde communicatie zijn tussen het gehoororgaan en de hersenen die de geluidsprikkels compenseren, bijvoorbeeld na een hersenbloeding.
• Ook sommige medicijnen zouden hyperacusis kunnen veroorzaken.

Verder kan het een begeleidend symptoom zijn bij een aantal andere aandoeningen zoals:
- Migraine
- Ziekte van Ménière
- William's Syndroom (vertraagde ontwikkeling)
- Bell's Palsy (acute verlamming van de aangezichtszenuw)
- Ziekte van Tay-Sachs (een erfelijke en aangeboren stofwisselingsziekte)
- Fibromyalgie (chronische spierpijn)
- Cranio Mandibuilaire Dysfunctie (stoornis in de( het) kaakgewricht)
- Autisme
- Mensen met Down syndroom
- Mensen met aangeboren hoog gevoeligheid (Highly Sensitive Persons)
- Mensen met gevoeligheid voor laagfrequent geluid en/of elektromagnetische straling zijn vaker gevoelig(er) voor geluid. (EHS – electrohypersensitieve mensen)

Wanneer een arts raadplegen?
Raadpleeg bij plotselinge hyperacusis zo snel mogelijk (binnen 48 uur) naar de kno-arts. Alleen als u er snel bij bent, kan er medisch gezien soms nog iets gedaan worden.
Laat u alleszins medisch en audiologisch onderzoeken.
De arts let op welke factoren er een rol spelen rond de klachten van hyperacusis. Mogelijk zal ook aanvullend onderzoek uitgevoerd worden om mogelijke oorzaken op te sporen.


pub