ad

Zelfdoding is belangrijkste doodsoorzaak bij mannen en vrouwen jonger dan 40 jaar

Laatst bijgewerkt: januari 2019
123-overdos-suic-zelfm-psych-12-15.jpg

nieuws Tot de leeftijd van 40 jaar sterven het meeste mannen en vrouwen in Vlaanderen door suïcide en in mindere mate door vervoersongevallen. Vanaf 40 jaar is er een verschil tussen mannen en vrouwen:

• Mannen sterven het vaakst door zelfdoding (tot 49 jaar), door longkanker (50 tot 79 jaar) en door hartaandoeningen (vanaf 80 jaar).
• Vrouwen sterven het vaakst door borstkanker (40 tot en met 54 jaar en 60 tot 74 jaar), door longkanker (50 tot 59 jaar) en door beroertes (vanaf 75 jaar).
Dat blijkt uit de meest recente cijfers over de Vlaamse sterfte en levensverwachting.

Belangrijkste doodsoorzaken per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep

Man

Vrouw

0 jaar

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen

1-4 jaar

Verschillende doodsoorzaken

Verschillende doodsoorzaken

5-9 jaar

Vervoersongevallen

Vervoersongevallen

10-14 jaar

Vervoersongevallen

Vervoersongevallen

15-19 jaar

Suicide

Suicide

20-24 jaar

Suicide

Vervoersongevallen

25-29 jaar

Suicide

Suicide

30-34 jaar

Suicide

Suicide

35-39 jaar

Suicide

Suicide & borstkanker

40-44

Suicide

Borstkanker & suicide

45-49

Suicide

Borstkanker

50-54

Longkanker

Borstkanker

55-59

Longkanker

Borstkanker

60-64

Longkanker

Borstkanker

65-69

Longkanker

Borstkanker

70-74

Longkanker

Borstkanker

75-79

Longkanker

Hart- en vaatziekten

80-84

Ischemische hartziekten

Hart- en vaatziekten

85-89

Hartaandoeningen

Hartaandoeningen

Tot de leeftijd van 39 jaar sterven mannen en vrouwen in grote lijnen door gelijkaardige oorzaken: aangeboren afwijkingen, ongevallen en suïcide.

• Suïcides komen bij jonge mannen meer voor dan bij jonge vrouwen.
• Hoewel suïcide de belangrijkste doodsoorzaak is bij jonge mensen, is zelfdoding een probleem in alle leeftijdsgroepen.
• Het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners was zowel bij mannen als vrouwen in de meeste leeftijdsgroepen lager in 2013 dan in 2000. De daling was het sterkst bij 80+’ers.
• In 2013 waren er bij 35-44 jarige vrouwen exact evenveel overlijdens door borstkanker als door zelfdoding
• Tussen 45 en 54 jaar sterven vrouwen in de eerste plaats aan borstkanker, tussen 55 en 59 jaar in de eerste plaats door
longkanker, en tussen 60 en 74 jaar opnieuw in de eerste plaats door borstkanker.
• Mannen tussen 40 en 49 jaar sterven in de eerste plaats door suïcide, tussen 50 en 79 jaar door
longkanker en vanaf 80 jaar door ischemische hartziekten.

Meer info: www.zelfmoord1813.be, www.preventiezelfdoding.be/
ad


pub