Meer vrouwen dan verwacht hebben zwangerschapsdiabetes

Laatst bijgewerkt: december 2015
123-vr-zw-buik-diab-spuit-12-15.jpg

nieuws Volgens een nieuwe studie in 7 Belgische ziekenhuizen heeft ongeveer 1 op 8 vrouwen (13 %) zwangerschapsdiabetes. Dat is meer dan oorspronkelijk gedacht.

De BEDIP-N studie (Belgian Diabetes in Pregnancy) is een project met de deelname van 7 Belgische centra om na te gaan of het zinvol is om de nieuwe screeningsstrategie voor zwangerschapsdiabetes die door de WHO wordt aanbevolen, toe te passen in België. Daarbij moet elke zwangere vrouw een 2-uur 75g orale glucose tolerantie test ondergaan. In de BEDIP-N studie worden zowel niet-gekende, voorafbestaande diabetes vroeg in de zwangerschap, als een nieuw ontstane zwangerschapsdiabetes opgespoord.

www.uzleuven.be/diabetescentrum/news/15/11/10/meer-vrouwen-dan-verwacht-hebben-zwangerschapsdiabetes
www.bedip.be


pub