ad

Ziekenhuisinfecties: waar loopt u het meeste en het minste risico?

Laatst bijgewerkt: december 2015
123-txt-hospitaal-ziekenhuis-zh-12-15.jpg

nieuws

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid publiceert een overzicht van ziekenhuisinfecties (of nosocomiale infecties) in de Belgische ziekenhuizen. Ziekenhuisinfecties veroorzaken elk jaar meer sterfgevallen dan het verkeer. In het kader van een project in opdracht van de FOD Volksgezondheid heeft het WIV verschillende gegevens verzameld over de ziekenhuishygiëne in 105 zorginstellingen. Het project zal elk jaar worden herhaald om de individuele en collectieve vooruitgang op te volgen. De resultaten tonen grote verschillen tussen de gewesten maar ook tussen de ziekenhuizen binnen eenzelfde gewest. De individuele scores van de ziekenhuizen staan in het rapport van het WIV, dat u online kunt raadplegen. U kunt dus per ziekenhuis nagaan of het beter of slechter dan het nationaal gemiddelde scoort. 

• Op nationaal niveau wijst het rapport op de sterke daling van MRSA-infecties (methicilline-resistente Staphylococcus aureus): ongeveer 3 gevallen/1000 opnames in 2003 tegenover 1 geval/1000 opnames in 2013.

• De aanbevelingen op het gebied van de goede praktijken voor de handhygiëne worden in de overgrote meerderheid goed opgevolgd (78 %)

• Wat organisatorische preventiemaatregelen betreft, haalden 17% van de ziekenhuizen een lage score.

• Op het vlak van beschikbare middelen voor infectiepreventie, scoorden 16 % van de ziekenhuizen te laag. 1 op 3 ziekenhuizen beschikt niet over een referentieverpleegkundige per eenheid (dienst). Bovendien is in 1 ziekenhuis op 5 het aandeel effectief gepresteerde werk door de arts-ziekenhuishygiënist lager dan de hoeveelheid waarvoor er financiering is voorzien.

• Slechts 4 van de 10 ziekenhuizen hebben een strategisch plan voor ziekenhuishygiëne opgenomen in het strategisch plan van het ziekenhuis.

• Slechts 52% van de ziekenhuizen heeft een surveillaancesysteem om infecties op te volgen op de dienst intensieve zorgen en slechts 18 % om postoperatieve wondinfecties op te volgen. Hierdoor zijn veel ziekenhuizen niet in staat om precieze cijfers met betrekking tot de infecties in hun structuur te geven.

• 48 % van de ziekenhuizen organiseert audits van processen voor handhygiëne, 19% van processen ter preventie van urinaire katheterinfecties en 18% van processen ter preventie van postoperatieve wondinfecties.
Uit de Europese enquête van 2011 blijkt dat 19,6% van de gerapporteerde infecties postoperatieve wondinfecties zijn en dat 19% van de gerapporteerde infecties urinaire infecties zijn. Van de patiënten opgenomen op een eenheid intensieve verzorging lijdt 19,5% aan een zorginfectie. In België wordt nagenoeg de helft van de septicemieën verworven in een ziekenhuis rechtstreeks (centraal veneuze katheter) of onrechtstreeks (urinaire katheter, endotracheale tube) in verband gebracht met een invasief hulpmiddel.


ad


pub