Hoe gezond zijn uw nieren? Doe de gratis niertest

Laatst bijgewerkt: October 2015
tek-nier-rug-170_400_03.jpg

tips Een toenemend aantal mensen kampt met chronisch nierlijden. Naar schatting zou zowat 1 à 2 Vlaming op 10 een gedaalde nierfunctie hebben, de overgrote meerderheid daarvan zonder het zelf te beseffen omdat ze er niets van voelen. Als er al symptomen zijn, zoals bv. vermoeidheid, denkt men meestal niet direct aan een nierziekte. Nochtans is het belangrijk dat nierschade in een vroeg stadium wordt ontdekt en behandeld om erger te voorkomen. Verloren nierweefsel kan immers niet meer hersteld worden. Als de nieren niet naar behoren werken wordt het bloed onvoldoende gezuiverd en worden afvalstoffen niet meer afgevoerd. Als de helft van de nierfunctie wegvalt, spreekt men van nierfalen of nierinsufficiëntie.

Wat zijn de gevolgen van nierproblemen?
Een slechte werking van de nieren kan leiden tot ernstige bijkomende kwalen, zoals een verhoogde bloeddruk, bloedarmoede, botontkalking en aantasting van hart- en bloedvaten.
Een onbehandeld nierprobleem zal uiteindelijk leiden tot nierfalen. Bij nierfalen zijn een dialysebehandeling (kunstnier of buikspoeling) of een niertransplantatie de enige mogelijke oplossingen.

Hoe gezond zijn uw nieren?
Als u tussen 35 en 74 jaar oud bent kunt u met een eenvoudige online-test berekenen. De ZNA-Nierkliniek heeft een online risicocalculator uitgewerkt waarmee u kunt nagaan of u binnen de vijf jaar kans hebt op een nierprobleem. Deze calculator werd oorspronklelijk opgesteld door ClinRisk uit het Engelse Nottingham. 

De volgende factoren zijn nodig om het risico op matig tot ernstig nierlijden te kunnen berekenen:
• leeftijd
• etnische groep
• body mass index
• rookgewoonte (niet-roker, ex-roker, lichte, matige of zware roker)
• systolische bloeddruk
• diabetes
• reumatoïde arthritis
• hart/vaatziekten
• behandelde hypertensie
• hartfalen
• perifeer vaatlijden
• familiale aanwezigheid van nierziekten
• lupus (alleen voor vrouwen)
• nierstenen (alleen voor vrouwen)

Resultaat
• Risicoscore lager dan 3%: uw nieren zijn gezond.
• Uw risicoscore bedraagt tussen 3 en 15%: een licht verhoogd risico op een nierprobleem binnen vijf jaar. Bespreek dit met uw huisarts bij een volgende bezoek.
• Risicopercentage hoger dan 15%: een sterk verhoogd risico op een nierprobleem binnen vijf jaar. Contacteer uw huisarts.

Wanneer moet u uw nierfunctie laten controleren?
Sommige mensen doen er best aan om jaarlijks hun nieren te laten testen om chronisch nierlijden op te sporen, ook als ze geen klachten hebben. Dit geldt met name voor volgende risicogroepen:
• Iedereen vanaf 60 jaar, zeker wanneer u rookt en/of aan overgewicht lijdt
• Diabetespatiënten
• Mensen met een verhoogde bloeddruk (Arteriële hypertensie)
• Mensen met een hart- of vaatziekte
• Iedereen bij wie erfelijke nierziekten voorkomen in de familie
• Mensen met afwijkingen aan of herhaalde infecties van de urinewegen
• Mensen met nierstenen of vergrote prostaat.

Wat kunt u zelf doen om kans op nierlijden te verminderen?
• stoppen met roken
• vermageren
• regelmatig uw bloeddruk meten of laten metenverschenen op : 06/11/2015
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt