ad

Ongedurige mensen hebben minder gezondheidsnadeel van lang zitten

Laatst bijgewerkt: oktober 2015
123-vr-bureaustoel-rugpijn-10-15.jpg

nieuws Langdurig zitten is ongezond en verhoogt de kans op een vroegtijdige dood. Dat geldt zelfs voor mensen die daarnaast ook veel sport doen. Bij ongedurige of rusteloze mensen die moeilijk kunnen stilzitten en de hele tijd op hun stoel zitten te draaien of te wiebelen, hun handen bewegen, met de vingers tokkelen enzovoorts, zijn de nadelen van langdurig zitten echter minder groot. Dat blijkt uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bij meer dan 10.000 vrouwen die gedurende 12 jaar werden opgevolgd. De resultaten verschenen in het American Journal of Preventive Medicine.

De deelnemende vrouwen moesten vragenlijsten invullen, waarbij ze op een schaal van 1 tot 10 moesten aangeven hoe rusteloos ze waren. Verder werd gepeild naar het aantal uren dat ze stilzaten, hoeveel ze daarnaast bewogen, hun eetgewoonten enzovoorts.

De minst rusteloze vrouwen hadden tot 30% meer kans op voortijdig overlijden wanneer ze meer dan 7 uur per dag zaten dan wanneer ze minder dan 5 uur per dag zaten. Bij de meest rusteloze vrouwen werd geen verschil in overlijdensrisico vastgesteld wanneer ze meer dan zes uur per dag zaten. Meer zelfs, wanneer ze tussen vijf en zes uur per dag zaten, hadden ze 37% minder kans op vroegtijdig overlijden dan wanneer ze minder dan vijf uur per dag zaten.

De resultaten van dit onderzoek moeten evenwel met een korrel zout worden genomen omdat de mate van rusteloosheid gebaseerd is op de door de vrouwen zelf gerapporteerde mate van rusteloosheid. Vermits het hier meestal om onbewust gedrag gaat, is het niet zeker of de eigen vaststellingen voldoende betrouwbaar en onderling vergelijkbaar zijn. Er gebeurde geen enkele objectieve meting van het onbewuste bewegingsgedrag. Ook het aantal uren dat de vrouwen stilzaten is uitsluitend gebaseerd op hun eigen verklaringen en werd niet gecontroleerd. De kans op onder- of overschatting is dus niet uitgesloten.


ad


pub