Hoe kunt u CO-vergiftiging voorkomen?

Laatst bijgewerkt: November 2015
CO-intoxic-vergift-koostofm-09-15.jpg

tips Elk jaar sterven in België meer dan 50 mensen door CO- vergiftiging en worden er meer dan 2000 in het ziekenhuis opgenomen na een koolstofmonoxidevergiftiging. De meeste daarvan zijn jonger dan 30 jaar. De meeste CO-vergiftigingen worden veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in de badkamer gebeurt. Tussen oktober en april stelt men de meeste ongevallen vast.

Wat is CO?
CO of koolstofmonoxide is een kleurloos, reukloos en giftig gas. Het kan dus niet waargenomen worden door de mens
Wanneer een brandstof brandt komt er CO vrij. Wanneer er voldoende zuurstof is wordt het CO omgezet in CO2 (koolzuurgas). Dit koolzuurgas is niet giftig. Wanneer er onvoldoende zuurstof aanwezig is stijgt de hoeveelheid vrijgekomen CO tot een
gevaarlijk peil.

Wat is CO vergiftiging?
CO wordt via de longen zeer snel opgenomen in het bloed. In het bloed hecht het zich vast op de rode bloedcellen en verstoort het transport van zuurstof (O2). De ernst van de vergiftiging hangt af van :
• de hoeveelheid CO in de ruimte
• de duur van blootstelling
• de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer

Oorzaken van CO vergiftiging
• Te weinig luchtverversing
• Warmwatertoestellen en boilers op gas in een niet geventileerde badkamer
• Een 5 liter gasgeiser, aangesloten op een douche; die toestellen zijn daar niet voor berekend en zijn enkel geschikt voor de keuken of wastafel
• Kolenkachels in over-geïsoleerde kamers met weinig luchtverversing
• Kolenkachels die gesmoord worden (dichttrekken van de schuif)
• Over gedimensioneerde kachels (kachels met té groot vermogen in verhouding tot de te verwarmen ruimte)
• Kachels die aangesloten zijn op een slecht trekkende schouw
• Plotse verhoging van de buitentemperatuur
• Mobiele verwarmingstoestellen als gas - en petroleumkachels die niet aangesloten zijn op een schouw, in beperkte ruimtes zonder luchtverversing
• Uitlaatgassen van voertuigen in een gesloten garage

Hoe kunt u een CO-vergiftiging voorkomen?
Het risico op CO-vergiftiging is het grootst bij koud weer wanneer we alle deuren gesloten houden en de kieren afdekken, of wanneer het iets warmer wordt en de verwarmingstoestellen dicht staan waardoor er weinig zuurstoftoevoer is en de verbranding zeer onvolledig gebeurt. Ook bij windstil en stabiel weer wanneer de schouwen minder goed trekken, of omgekeerd bij zeer winderig weer waardoor de verbrandingsgassen terug in de afvoer worden geblazen (vooral bij warmwatertoestellen die via een buis rechtstreeks naar buiten worden geleid), verhoogt het risico op CO-vergiftiging.

Verluchting: Elke kamer waar men regelmatig komt, moet goed worden verlucht. In kleine kamers, en zeker in badkamers waar een waterverwarmer is geïnstalleerd en in kamers die verwarmd worden met een verplaatsbare gas- of petroleumkachel, moeten speciale ventilatieroosters of eventueel zelfs een ventilator worden voorzien.
• In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
• Plak niet alle kieren van ramen en deuren dicht.
• Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds door een erkend installateur aansluiten. Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
• Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
• Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en reinigen.
• Een CV-installatie of warmwaterinstallatie met vaste brandstof (hout, pellets, kolen) of mazout moet jaarlijks gecontroleerd en gereinigd worden door een erkend vakman. De schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger gereinigd worden.
• Een installatie op gas moet om de twee jaar gecontroleerd en gereinigd worden door erkend vakman.
• CV-ketels van meer dan 15 jaar oud moeten verplicht gecontroleerd worden door een erkend vakman.
• Voor individuele toestellen is er geen wetgeving. Individuele toestellen zijn gasgeisers voor in de badkamer, gaskachels, mazoutkachels, ... . Best laat u die toestellen en de rookafvoerkanalen toch regelmatig controleren. Je kan daar de frequentie voor de controle van de centrale verwarming voor aanhouden.
• Een 5-liter gasgeiser mag enkel gebruikt worden voor een gootsteen of wastafel, nooit voor een bad of douche. Voor een douche hebt u minstens een geiser van 10 liter en voor een bad een geiser van 13 l nodig, met schoorsteen of rookafvoerpijp.
• Verwijder of verplaats nooit de CO-beveiliging of gelijk welke andere beveiliging van het toestel.
• Gebruik geen verplaatsbare toestellen, tenzij elektrische.
• Gebruik geen te grote kachel in een kleine kamer. Die zet u immers meestal op een te lage stand, zodat de trek in de schoorsteen daalt.
• Doe de klep naar de schoorsteen bij een open haard en hout- en kolenkachel nooit volledig dicht.
• Laat de luchtklep van het toestel voldoende open.
• Laat bij gebruik na een rustperiode de kachel goed doorbranden om de rookgasafvoer te laten opdrogen en beter te doen trekken.
• Gebruik de gepaste brandstof.
• Een dampkap of een droogautomaat met luchtafvoer naar buiten onttrekt lucht aan de ruimte waarin het toestel zich bevindt. Als die ruimte onvoldoende geventileerd dan kan er niet vlug genoeg voldoende verse lucht aangevoerd worden waardoor onderdruk kan ontstaan. Die onderdruk is erg gevaarlijk als er in dezelfde ruimte verbrandingstoestellen (geiser of verwarmingsketel, kachel, kookfornuis op gas …) geïnstalleerd zijn. Te weinig lucht kan dan CO veroorzaken. Vermijd dus om dampkappen of droogautomaten zomaar in zo’n ruimte te plaatsen.

• Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel staat op gas of petroleum.
• Opgelet met de CO-detectoren: ze zijn maar weinig betrouwbaar en scheppen alleen maar een illusionaire veiligheid.
• Herhaling voorkomen: Indien u last hebt van hoofdpijn, onverklaarbare vermoeidheid, enz., kortom de symptomen vertoont die kunnen wijzen op een CO-vergiftiging, moet u de huisarts raadplegen. Deze kan via een eenvoudige bloedproef nagaan of er inderdaad iets fout loopt. In dat geval dient u professionele hulp in te roepen om de nodige maatregelen te nemen. Ook wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan, moeten de nodige aanpassingen aan de verwarmingstoestellen gebeuren.

Bronnen
http://www.antigifcentrum.be/
www.koolstofmonoxide.beverschenen op : 26/11/2015
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt