ad

Vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen en risicogroepen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
oudere-vr-neus-snuiten.jpg

nieuws De Nederlandse Gezondheidsraad zegt in een recent advies dat er onvoldoende wetenschappelijke argumenten bestaan om 65-plussers aan te raden om zich behalve tegen het griepvirus ook tegen pneumokokken te laten inenten. Wel acht de Gezondheidsraad, gezien de geringe hoeveelheid bruikbare onderzoeksgegevens, een op de Nederlandse situatie afgestemd vergelijkend onderzoek gewenst.
Voor mensen die aan bepaalde ziekten lijden, kan vaccinatie tegen pneumokokken wel van groot belang zijn.
Dit is het geval bij mensen zonder (functionerende) milt en bij personen die door schedelletsel kampen met lekkage van hersenvocht. Al deze mensen zouden tegen pneumokokken ingeënt moeten worden. Ook moeten ze altijd over antibiotica kunnen beschikken.
Dan zijn er ziektebeelden waarbij vaccinatie tegen pneumokokken per patiënt overwogen moet worden. Het gaat hier onder anderen om mensen met de ziekte van Hodgkin, met auto-immuunziekten of met nierziekten.
Op grond van de nu beschikbare gegevens ziet de commissie geen aanleiding om vaccinatie aan te bevelen voor de diagnoses hypo- en agammaglobulinemie, diabetes mellitus, chronische longziekten, en chronisch hartfalen. Voor een aantal van deze aandoeningen wordt nader onderzoek aanbevolen.
In ons land beveelt de Hoge Gezondheidsraad wél de vaccinatie van alle 65-plussers tegen pneumokokken aan.

zie ook artikel : De pneumokok: een gevreesde bacterie

zie ook artikel : Griepvaccinatie: aanbevelingen door de gezondheidsraad
ad


pub