Betere opvang suïcidepogers

Laatst bijgewerkt: september 2015
123-psych-suicid-overdosis-pil-170-01.jpg

nieuws Het risico op overlijden door zelfmoord ligt 150 keer hoger bij mensen die eerder al een suïcidepoging achter de rug hebben. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een goede opvang en evaluatie van een suïcidepoger in het ziekenhuis leidt tot een minder herval en lagere opname- en behandelkosten.

Goede opvang en nazorg voor personen die een suïcidepoging achter de rug hebben is dan ook belangrijk en is al jaren één van de kernstrategieën binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Vlaanderen heeft hiervoor belangrijke methodieken ontwikkeld waaronder het opleiden van ziekenhuispersoneel en het (K)IPEO, een instrument voor de opvang van suïcidepogers.

Dit instrument is bedoeld om hulpverleners, zowel op spoedopnames als in gespecialiseerde psychiatrische settings, handvatten aan te reiken om een optimale (na)zorg voor de suïcidepoger te bewerkstelligen. Via vormingen wordt ziekenhuispersoneel opgeleid om dit instrument te gebruiken.
Aan de hand van het (K)IPEO worden de zorgbehoeftes van de patiënt bevraagd en wordt na risico-inschatting advies voor verdere hulpverlening gegeven. Deze hulpverlening kan bijgevolg zowel ambulant als residentieel zijn.

Ter verduidelijking: in 2013 werd bij 30% een ambulant zorgtraject voorgesteld, bij 67% was een residentiële behandeling aangewezen.
Medewerking van de ziekenhuizen is cruciaal voor een goede zorg. Momenteel werkt 80% van de erkende Algemene Ziekenhuizen mee aan de opvang en nazorg van suïcidepogers via het (K)IPEO-instrument.

De applicatie ‘On Track Again’ is ontworpen voor jonge suïcidepogers. Het is een extra instrument naast de klassieke methodes van hulpverlening. De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple of via Google Play voor Android.
Hulpverleners kunnen voor meer info over de evaluatie en opvolging van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben, terecht op http://www.zelfmoord1813.be/suïcidepreventiebeleid/suïcidepreventiebeleid-een-ziekenhuis


pub