Welke hospitalisatieverzekering is het best voor u?

Laatst bijgewerkt: mei 2015
123-dr-bezoek-geld-euro-stet-170_01.jpg

nieuws Het Vlaams Patiëntenplatform vzw maakte voor 2015 opnieuw een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken, en hoeveel premies u moet betalen voor een hospitalisatieverzekering.

1) Voorafbestaande aandoeningen
Personen met een bestaande ziekte kunnen een hospitalisatieverzekering afsluiten en van hospitalisatieverzekering veranderen. Hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden namelijk een (beperkte) dekking voor de kosten van voorafbestaande aandoeningen. U moet hiervoor niet meer betalen dan iemand anders. De manier waarop een mutualiteit voorafbestaande aandoeningen dekt, kan wel verschillen.

Volgende elementen zijn hierbij zeker belangrijk om na te gaan:
• Geldt er een tijdelijke of definitieve uitsluiting van supplementen voor eenpersoonskamers bij een opname voor de voorafbestaande ziekte?
• Komt de voorafbestaande ziekte in aanmerking voor de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten? Dit houdt in dat ze voor een aantal ziekten de kosten vergoeden voor doktersbezoeken, behandelingen zoals geneesmiddelen en kinesitherapie, medisch materiaal,... die buiten een ziekenhuisopname worden gemaakt.
• Hoelang geldt de wachttijd? Na hoeveel maanden kunt u met andere woorden gebruik maken van de verzekering?
• Voor welke ziekenhuisdiensten wordt de tussenkomst beperkt in bedrag of tijd (bijvoorbeeld voor de diensten revalidatie en geriatrie)? Zijn deze ziekenhuisdiensten belangrijk voor de behandeling van je voorafbestaande aandoening of ziekte?
• Voor welk soort hospitalisaties worden de kosten van
geestes- en zenuwziekten terugbetaald? Indien uw voorafbestaande ziekte onder de noemer van geestes- en zenuwaandoeningen valt, dan gaat u dit best na.

Hoe zit het dan met private hospitalisatieverzekeraars?
Private verzekeraars zullen iemand met een bestaande ziekte de toegang tot de hospitalisatieverzekering niet weigeren. Ze sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten wel de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit. Er is met andere woorden geen dekking voor de ziektes die u al hebt bij het afsluiten van de private hospitalisatieverzekering. Andere gezondheidsproblemen worden uiteraard wel vergoed.
Een mogelijke uitzondering hierop is KBC. KBC vermeldt het volgende over voorafbestaande toestanden in hun individuele polis: Indien de bestaande ziekte, het lichaamsgebrek of het ongeval uitdrukkelijk vermeld werd in de correct ingevulde medische vragenlijst, zijn de gevolgen of verwikkelingen verzekerd vanaf het derde jaar na de aansluiting van de verzekerde, tenzij het anders bepaald is in de bijzondere voorwaarden of een bijvoegsel.

Opgelet: in een groepshospitalisatieverzekering via de werkgever zijn voorafbestaande aandoeningen soms wel gedekt. Vraag dit na bij een gepaste instantie (bijvoorbeeld de personeelsdienst, de vakbond, …) op uw werk.

2) Leeftijdsbeleid
Tot voor kort gold er bij private verzekeraars en mutualiteiten een leeftijdsgrens van 65 jaar. Dit hield in dat als u na 65e niet (of niet meer) verzekerd was, u ook geen hospitalisatieverzekering meer kon afsluiten. Het overschakelen naar een andere hospitalisatieverzekering na uw 65e was ook onmogelijk. Sinds 2014 hebben de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten deze leeftijdsgrens afgeschaft. Ook na uw 65e verjaardag kunt u bij de mutualiteiten dus nog een verzekering aangaan. 65-plussers die al een verzekering hebben maar ontevreden zijn, kunnen voortaan overschakelen naar de mutualiteiten. Wie op latere leeftijd een verzekering afsluit, moet wel een leeftijdstoeslag betalen. Bij private verzekeraars geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar wel nog.

http://vlaamspatientenplatform.be/blogs/vergelijking-hospitalisatieverzekeringen-mutualiteiten-2015-1
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/Bijlage%201%20Hospitalisatieverzekeringen%20van%20mutualiteiten.pdf
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram