Wat kunt u doen als uw tuingrond verontreinigd is?

Laatst bijgewerkt: mei 2015
123-tuin-grond-werken-05-15.jpg

nieuws Wat kunt u doen als blijkt dat groenten telen in volle grond op een bepaalde plek in uw tuin niet veilig is?

Afhankelijk van de situatie hebt u twee mogelijkheden.
• Soms is het toch mogelijk om groenten te telen op plaatsen waar de grond verontreinigd is. Dat gebeurt dan in verhoogde teeltbedden of in afgesloten bakken met zuivere teelaarde. Kiest u voor die oplossing, let er dan op dat de aangevoerde teelaarde van goede kwaliteit is. Zowel in afgesloten bakken als op verhoogde teeltbedden plaatst u 60 centimeter nieuwe teelaarde. Op andere plaatsen, zoals op paden, is 20 centimeter voldoende. Bij verhoogde teeltbedden legt u eerst een geschikte folie of doek op de vervuilde grond voor u nieuwe teelaarde laat aanvoeren.
• In andere gevallen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een volkstuin of samentuin, kunt u beter op zoek gaan naar een andere locatie om groenten te telen.
Maatregelen bij een verhoogd gehalte aan zware metalen
Op een aantal plekken in Vlaanderen vindt u verhoogde concentraties aan zware metalen in de grond. De inwoners van die steden en gemeenten worden hiervan steeds op de hoogte gebracht. In andere gevallen gaat het om verspreide, afzonderlijke locaties.

Is er in uw tuingrond een verhoogde concentratie aan zware metalen vastgesteld? Neem dan de volgende maatregelen in acht. Ze zorgen ervoor dat uw groenten minder metalen opnemen uit de bodem.
• Hou de zuurtegraad (pH) in de bodem op peil door kalk te strooien. Dat doet u aan de hand van een bodemanalyse.
• Hou het gehalte aan organische stof in de bodem op peil. Dat doet u door voldoende compost en/of organische bemesting (dierlijke mest of organische meststoffen) te gebruiken. Als compost gebruik u bij voorkeur zelfgemaakte compost of compost met een Vlaco-label en houdt u rekening met de behoeften van uw groenten.

Ook hier houdt u het best rekening met de resultaten van de bodemanalyse.
• Specifiek voor Mol, Lommel, Balen, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Beerse, en Hoboken: teel enkel de groenten die worden aangeraden bij een verhoogd cadmiumgehalte in de bodem. ?Niet alle zware metalen vormen een even groot gezondheidsrisico als u zelf groenten kweekt.

. Onderstaande tabel toont welke stoffen een risico vormen voor uw gezondheid, en in welke mate.

Metaal

Risico voor gezondheid?

Arseen

Relevant bij hogere bodemconcentraties, vooral toxisch via inademing (opwaaiend stof).

Cadmium

Sterke relevantie naar opname door planten, verhoogde concentraties in een aantal regio’s in Vlaanderen.

Chroom

Beperktere relevantie wegens beperkte opname en lage toxiciteit van driewaardig chroom. Als zeswaardig chroom voorkomt, is vooral inademing van belang.

Kwik

Algemeen beperkt verhoogde concentraties, enkele zones in Vlaanderen met verhoogde concentraties als gevolg van historische industriële activiteiten, opname door planten is dan relevant.

Lood

Komt algemeen verhoogd voor in gebieden met bebouwing en verkeer, enkele zones in Vlaanderen hebben verhoogde concentraties. Vooral aandacht hebben voor hand- mondgedrag (kinderen) en afzetting op groenten, opname vanuit de bodem is eerder beperkt.

Nikkel

Alleen relevant bij sterk verhoogde concentraties.

Koper, zink

Relevantie eerder naar fytotoxiciteit (giftig voor planten), weinig humaan toxisch, aandacht bij gebruik van regenwater van zinken daken en koperen leidingen.


Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
In samenwerking met Phonak

De impact van gehoorverlies op de levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de online gratis hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram