Wereld Malariadag:Wanneer moet u op reis preventief malariapillen nemen?

Laatst bijgewerkt: April 2015
Fotolia_txt-malaria-drs-map-wereld-05-15.jpg

tips Malaria vormt het grootste gezondheidsrisico in tropische landen. Elk jaar worden meer dan 10.000 toeristen besmet met malaria. De meeste malariagevallen worden vastgesteld bij mensen die terugkwamen uit West-Afrika.

• Malaria komt alleen voor in gebieden waar anophelesmuggen aanwezig zijn: in de tropen en in een aantal subtropische gebieden. Op de website van het ITG (http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/Malaria-world%202012-13.jpg) vindt u een wereldkaart met de risicogebieden.
• Vanaf 1500 tot 2500 m kunnen er minder tot geen anophelesmuggen voorkomen, afhankelijk van temperatuur en klimaat op die hoogte.
• In de meeste grote steden is er weinig of geen risico voor besmetting, behalve in Afrika, waar het risico wel reëel blijft. In de buitenwijken van de grote steden in Azië (o.a. India) kan het risico ook bestaan.
• In een aantal gebieden varieert het risico zeer sterk volgens de seizoenen.
• Jonge kinderen, zwangere vrouwen, 65-plussers en mensen met een verminderde afweer lopen het grootste risico op een (ernstig verlopende) infectie.

Het vermijden van muggenbeten is cruciaal
De anophelesmug die malaria overbrengt steekt enkel tussen valavond en dageraad.
• Draag 's avonds licht gekleurde kledij die zoveel mogelijk armen en benen bedekt.
• Smeer de niet bedekte delen van het lichaam in met een insectenverdrijvend middel op basis van Deet (20 à 50 %; voor kinderen en zwangere vrouwen liefst tussen de 20-30%) b.v. Care-Plus® DEET, Moustimugâ, Z-stopâ, Anti-Mâ, OTC-repellentâ enz. en herhaal dit om de 4 à 6 uur (DEET 20-30% geeft maar 4 à 6 uur bescherming, een hoger percentage DEET 40-50% geeft tot ongeveer 8 uur bescherming - men kan er dikwijls toch de nacht niet volledig mee door).
Niet-Deet-bevattende insectrepellents zijn minder onderzocht; produkten op basis van citrodiol-extract van eucalyptusolie (Care-Plus® Natural, Mosegorâ/Mosiguardâ,picaridine (Care-Plus® Repel-it; Parazeet) en "IR3535" zijn goede en veilige producten; andere alternatieven zijn momenteel niet echt aan te bevelen.

• Slaap 's nachts in kamers waar muggen niet binnen kunnen (muggengaas aan de ramen, gebruik electrisch verwarmde antimug-plaatjes; airconditioning weerhoudt de muggen niet altijd om te steken) of slaap onder een muskietennet, dat met permethrine of deltamethrine geïmpregneerd is, dat boven het bed wordt opgehangen en waarvan de randen onder de matras worden gestopt.
Indien deze maatregelen correct worden uitgevoerd, vermindert men het risico op malaria reeds met minstens 80 à 90 %.

Preventief pillen nemen
Of u preventief malariapillen moet slikken en welk type van malariapil, is afhankelijk van verschillende factoren: het bezochte land en de bezochte streken, het seizoen waarin u reist, de verblijfsduur, het type reis, de lokale beschikbaarheid van betrouwbare medische zorg, en individuele factoren, zoals eerdere reiservaring, vroegere inname van malariatabletten enzovoort.

• Malariageneesmiddelen zijn alleen te verkrijgen op voorschrift van een arts. Ze moeten, afhankelijk van het type pil, enkele weken tot dagen voor de reis, tijdens de hele duur van de reis en nog enkele dagen tot weken na terugkeer, worden ingenomen.

• Geen enkel malariamiddel beschermt voor de volle 100%, zodat u dus nog altijd ziek kunt worden. Bovendien beschermen ze slechts gedeeltelijk tegen besmetting met Plasmodium vivax of Plasmodium ovale. Zolang u de pillen inneemt, zal er zich geen aanval voordoen, maar na enkele maanden tot meerdere jaren later kunnen er nog aanvallen optreden.

• Sommige mensen kunnen bijwerkingen ondervinden. Die kunnen vervelend zijn, maar zijn meestal geen reden om met de kuur te stoppen. Soms zal men toch op een ander middel moeten overschakelen omwille van de bijwerkingen, zoals maagdarmklachten of allergische reacties. De arts zal dus individueel bepalen welk antimalariamiddel het beste is. Dit verklaart waarom mensen die deelnemen aan dezelfde reis soms verschillende middelen moeten nemen.

De volgende middelen kunnen worden voorgeschreven:
• CHOROQUINE
In gebieden zonder resistente malariaparasieten
Behandelingsduur: Vanaf 1 week vóór aankomst tot 4 weken na verlaten van het malariagebied
Dosis:
- Volwassenen: 300 mg per week in één dosis
- Kinderen: 5 mg/kg per week in één dosis

• ATOVAQUONE/PROGUANIL (Malarone®)
- Voor gebieden met resistente malariaparasieten.
- Kan gebruikt worden voor kinderen vanaf 5 kg, in aangepaste dosis.
- Atovaquone/Proguanil wordt uitzonderlijk ook gegeven aan zwangere vrouwen of vrouwen tijdens de borstvoeding.
- Is duurder dan de andere producten.
Behandelingsduur: 1 dag voor aankomst in het malariagebied tot en met 7 dagen na het verlaten van malariagebied
Mag meerdere maanden ingenomen worden (=veel langer dan de 4 weken op de bijsluiter aangegeven).
Dosis
- Volwassene: 1 tablet per dag.
- Kinderen: afhankelijk van gewicht: 1/4, 1/2, 1, 2, 3 Juniordosis, of 1/4 tot 1/2 van volwassen dosis.
- wordt steeds bij de maaltijd ingenomen of met een melkdrank, elke dag op hetzelfde tijdstip.

• DOXYCYCLINE
- Voor gebieden met resistente malariaparasieten.
- Wordt niet gegeven aan kinderen jonger dan 8 jaar en zwangere vrouwen.
Behandelingsduur
- 1 dag voor aankomst in het malariagebied tot 4 weken na het verlaten van malariagebied
- Mag gedurende meerdere maanden ingenomen worden.
Dosis
Volwassene: 1 tablet (100 mg of ½ tablet 200 mg) per dag
Kind: 2 mg/kg (max. 100 mg) per dag.
- Moet met veel vloeistof worden ingenomen of tijdens de maaltijd, elke dag op hetzelfde tijdstip.
Mogelijke bijwerkingen
- Tot en met 7 dagen na het stoppen van doxycycline is de anticonceptiepil minder betrouwbaar. Het advies is om andere vormen van anticonceptie toe te passen.
- Doxycycline kan soms aanleiding geven tot maag- en darmklachten, schimmelinfecties van de mond en genitaliën, en tot fototoxische huiduitslag (zonne-allergie). Een goede zonnebescherming is daarom nodig.

• MEFLOQUINE (Lariam):
- Voor gebieden met resistente malariaparasieten, maar is minder werkzaam in sommige delen van Thailand, Myanmar en Cambodia.
- Kan veilig gebruikt worden vanaf het tweede trimester van de zwangerschap.
- Lariam wordt niet gegeven aan kinderen die minder dan 5 kg wegen.
Gebruiksduur
2, liefst 3 weken vóór aankomst in malariagebied (best inname van 3 comprimés vóór aankomst in malariagebied) tot 4 weken na verlaten van malariagebied.
Mag vele maanden ingenomen worden
Indien 3 weken vooraf starten niet meer mogelijk is, raadt het ITG het volgende aan:
• Voor reizigers die eerder mefloquine goed hebben verdragen: 1 tablet per dag gedurende drie dagen juist vóór aankomst in malariagebied, en dan verder één tablet per week.
• Voor de nieuwe gebruiker: 1 tablet per dag gedurende twee dagen, ruim één week vóór aankomst in malariagebied en verder één tablet per week.
Dosis
Volwassene: 250 mg per week in één dosis
Kind: 5 mg/kg per week
Mogelijke bijwerkingen
Lariam kan klachten geven: misselijkheid, buikpijn, duizeligheid en slecht slapen (dromen, soms nachtmerries) of stemmingsstoornissen.
Ernstige (psychiatrische) bijwerkingen zijn zeldzaam.
Lariam wordt afgeraden in volgend egevallen
- depressie, zelfmoordgedachten
- stuipen (epilepsie)
- bepaalde hartritmestoornissen
- ernstige leverklachten
- bij vorige inname niet voldoende goed verdragen, allergie voor kinine, kinidine of Lariam
Indien u op reis last krijgt met Lariam, kunt u altijd overschakelen op Malarone of Doxycyline. Bespreek dat zo mogelijk met de arts die u het middel heeft voorgeschreven of met een deskundige arts ter plaatse.

Meer info:
www.itg.be
www.who.int/ithverschenen op : 25/04/2015
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt