Kunnen moderne kooktechnieken pesticide-residuen in voeding verminderen?

Laatst bijgewerkt: maart 2015
Fotolia_kip-grill-pan-15-15.jpg

nieuws Veel mensen maken zich ten onrechte zorgen over resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit.

Op groente en fruit kunnen resten van bestrijdingsmiddelen zitten, maar meestal zijn deze al afgebroken als het fruit/groente wordt verkocht. De kans dat een restant bestrijdingsmiddel op groenten en fruit een echt gezondheidsrisico met zich meebrengt is in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Het niet eten van groente en fruit levert meer risico's op voor je gezondheid. Om de kans op overschrijdingen in levensmiddelen en milieuschade toch zo veel mogelijk te beperken, pleit het Voedingscentrum voor een zo beperkt mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Praktische tips
• Wil je geen groente en fruit bespoten met chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen? Koop dan biologisch groente en fruit. Die zijn o.a. te herkennen aan het EKO-keurmerk.

Wat is het standpunt van het Voedingscentrum over bestrijdingsmiddelen?

We wassen of schillen ons fruit en groenten om vuil en mogelijke bestrijdingsmiddelen te verwijderen. Waar we minder bij stilstaan is de invloed van kookprocessen en andere handelingen in de keuken op bestrijdingsmiddelen in onze voeding. Recent onderzoek van Prof. dr. ir. Pieter Spanoghe aan de Universiteit Gent ging na hoe moderne kookprocessen onze blootstelling aan bestrijdingsmiddelen beïnvloeden.

Schillen en wassen
De vermindering aan bestrijdingsmiddelen na wassen van fruit of groente wordt geschat op ca. 20%.
Het verminderen van bestrijdingsmiddelen door het schillen en wassen van fruit en groenten is niet eenvoudig aangezien sommige producten opgenomen worden in de plant en niet door schillen of wassen worden verwijderd. Pesticiden zijn voornamelijk vetoplosbaar en worden in de waslaag van het fruit of groente opgenomen. Zo wordt tevens vermeden dat ze met de regen wegspoelen.
Bij het schillen of wassen is het aangewezen om het levensmiddel niet te besmetten met uw handen die in contact geweest zijn met de buitenkant van het fruit of groente bij het schillen.

Bereiden
Frituren is de beste methode om bestrijdingsmiddelen in onze voeding terug te dringen. De middelen lossen op in de olie en ze worden door hoge temperatuur vernietigd .
Koken zorgt voor een aanzienlijke vermindering (±70%) van de bestrijdingsmiddelen aangezien de overstap van het bestrijdingsmiddel van de voeding naar het water snel gebeurt. Uiteraard is het gebruik van het kookwater bij bijvoorbeeld het bereiden van soep dan niet meer zo aangewezen.
• Ook stoven zorgt voor een aanzienlijke vermindering (±60%) van het pesticidegehalte.
• Moderne kooktechnieken zoals grillen en wokken hebben zo goed als geen invloed op de bestrijdingsmiddelen omdat er door het kortstondig en oppervlakkig contact slechts een beperkt effect is van de hoge temperatuur.
• Bereidingen in de microgolf en stomen behouden niet enkel de goede nutritionele eigenschappen van de voeding, ze bewaren ook bestrijdingsmiddelen. Ze kunnen zelfs voor een toename van het gehalte van het bestrijdingsmiddel in de voeding zorgen doordat het water verdampt maar niet het bestrijdingsmiddel in het rauwe product. Dit proces doet zich vooral voor microgolfbereidingen, maar ook bij wok- en grillbereidingen.
• Ook sap kan na het persen van fruit een hoger gehalte aan bestrijdingsmiddel bevatten in vergelijking met het fruit dat er voor wordt gebruikt.
pub