Slechts kwart van Belgen preventief naar tandarts

Laatst bijgewerkt: maart 2015
Fotolia_vr-tandarts-02-15.jpg

nieuws Slechts 24% van de bevolking gaat regelmatig preventief naar de tandarts (in minstens 2 op 3 kalenderjaren). Hoewel dit een stijging is van bijna 4% ten opzicht van 2008 is er weinig reden tot optimisme. Het aandeel bij de -18 jarigen is niet spectaculair hoger: 35,5% bij 5-14 jarigen en 31% bij 15-18 jarigen.

Preventieve tandzorg bij minderjarigen is nochtans gratis.Ook zijn er regionale verschillen. Het Vlaams Gewest scoort bijvoorbeeld beter voor preventieve mondzorg dan het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest. Dat alles blijkt uit cijfers van de IMA-Atlas van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Het IMA stelt hier beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking uit haar permanente databanken. U kunt globale cijfers voor België, de gewesten of de provincies raadplegen, maar ook detailcijfers voor arrondissementen of gemeenten.

Amper de helft van de Belgen gaat op regelmatige basis naar de tandarts. Dit aandeel ligt iets hoger bij de -18 jarigen, maar zakt weer bij de jongvolwassenen (18-24 jaar: 48%). Ter vergelijking, in Nederland gaat bijna 80% van de bevolking jaarlijks naar de tandarts. Verder tonen de cijfers meer orthodontie in Vlaanderen, maar meer vroegtijdige orthodontie in Wallonië.

Meer info:
http://atlas.ima-aim.be


pub