ad

Gezondheidsraad en RIVM waarschuwen voor ledlicht

Laatst bijgewerkt: maart 2015
123-ledlamp-licht-170-02.jpg

nieuws Ledlicht kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, en daar moeten consumenten op worden gewezen, vooral omdat we er steeds meer aan worden blootgesteld. Dat stelt de Nederlandse Gezondheidsraad in een advies. Ook het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt in een nieuw rapport over mogelijke gezondheidsrisico's van ledlicht.

Ledlicht wordt steeds meer toegepast: in verlichting en in beeldschermen van onder meer smartphones en tablets. Bovendien brengen mensen steeds meer tijd voor een beeldscherm door: thuis, onderweg, op het werk. Mede dankzij flexibele werktijden en meer beeldschermgebruik bij de besteding van hun vrije tijd doen zij dit bovendien vaker in de donkere avonduren dan voorheen.
Ledlicht bevat relatief veel blauw. Blauw licht maakt mensen meer alert, wat afhankelijk van het tijdstip van de dag gunstig, of juist ongunstig kan zijn.

Verstoring van de biologische klok
Licht in de donkere uren kan de biologische klok van mensen verstoren en zo ongunstige effecten op hun gezondheid en welbevinden hebben. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat ledlicht dit sterker doet dan ander licht.

De biologische klok heeft een ritme van ongeveer één dag. Licht is hiervoor de belangrijkste ‘tijdgever’ en zorgt ervoor dat de biologische klok een ritme van ongeveer 24 uur houdt. De biologische klok zorgt voor een cyclisch verloop van onder meer hartslag, hormoonsecretie, lichaamstemperatuur en cyclus van slapen en waken. Het effect lijkt zich voor te doen vanaf een blootstelling van enkele uren. Verstoring van de biologische klok kan leiden tot een kortere slaap, verminderde aandacht en een grotere kans op ongevallen. Of deze effecten ook een verband hebben met blootstelling aan blauw licht is nog niet bewezen.

Beschadiging van het oog
Licht kan ook oogschade veroorzaken. Door korte tijd in sterk licht te kijken kan iemands netvlies beschadigd en gezichtsvermogen aangetast raken. Blauw licht is het schadelijkst.
Op dit moment valt niet te zeggen of veelvuldige blootstelling aan ledlicht bijdraagt aan het ontstaan van oogschade.

Adviezen
Consumenten wijzen op mogelijkheden om die risico’s te beperken is volgens de Gezondheidsraad belangrijk. Ook pleit de Raad voor ontwikkeling van producten die ledlicht met minder blauw afgeven en meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van ledlicht.
Het RIVM doet de aanbeveling om te onderzoeken hoe lang en op welke momenten van de dag mensen zulke apparaten gebruiken. Verder moet worden onderzocht welke effecten optreden, bij welke blootstelling, en in hoeverre ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/briefadvies-gezondheidsrisicos-van-leds
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Verkenning_Gezondheidseffecten_van_nieuwe_lichtbronnen
ad


pub