Vermoeid achter het stuur: 6 gevaarlijke misverstanden

Laatst bijgewerkt: mei 2015
123-vr-auto-moe-ongeval-2-05-15.png

nieuws Vermoeid achter het stuur kruipen is even gevaarlijk als met alcohol rijden. Iemand die erg vermoeid achter het stuur zit, kan dezelfde symptomen vertonen als iemand onder invloed (verminderde aandacht, concentratieverlies, vertraagde reactiesnelheid...). 17 uur geen slaap heeft hetzelfde effect als een alcoholgehalte van 0,5 ‰ terwijl men bij 0,49‰, al de wettelijke limiet overschrijdt...?

Het is dus niet verwonderlijk dat ongeveer 10% van de ongevallen te wijten is aan vermoeidheid achter het stuur. Op autosnelwegen loopt dit percentage zelfs op tot 20 à 30%. Vermoeide bestuurders zijn een gevaar voor zichzelf én voor anderen.

Toch zegt meer dan de helft (58%) van de Belgen het voorbije jaar toch met de auto te hebben gereden als men vermoeid was, zo blijkt uit een studie van het BIVV. Mannen (64%) zeggen significant vaker vermoeid/slaperig gereden te hebben dan vrouwen (51%). Bestuurders tussen 18 en 49 jaar rapporteren veel vaker vermoeid/slaperig gereden te hebben dan 50-plussers.
Daarom komt er een campagne om op de gevaren te wijzen: "Rij jezelf niet in slaap. Neem op tijd een pauze".

1. Een beetje vermoeid? Met een energiedrankje of een koffie ben ik weer helemaal in vorm.
Dit kan even helpen, maar helaas bestaat er tegen vermoeidheid slechts één remedie: slapen. Een kwartiertje slapen volstaat om terug achter het stuur te kunnen plaatsnemen. Een langere rusttijd is nutteloos en kan zelfs contraproductief werken. Men loopt dan immers het risico dat men in een diepe slaap belandt en helemaal niet meer in staat is om te rijden.

2. Als ik vermoeid begin te worden tijdens het rijden, volstaan een beetje frisse lucht en wat muziek om weer in vorm te geraken.
Harde muziek, het raam openzetten of oefeningen doen... kunnen helpen om de symptomen van vermoeidheid tijdelijk uit te stellen. Maar geen enkele van deze maatregelen kan voorkomen dat u in slaap valt. U zult u al heel snel opnieuw vermoeid voelen.

3. Als ik slaperig begin te worden terwijl ik rijd, dan merk ik dat en dan moet ik me gewoon een beetje meer concentreren.
Verminderde aandacht en slaperigheid manifesteren zich inderdaad door signalen die de bestuurder ertoe zouden moeten aanzetten om te pauzeren. Maar indien u deze signalen negeert, loopt u het risico om toch in slaap te vallen. Als u symptomen zoals geeuwen of concentratieverlies bij uzelf opmerkt (of bij iemand die rijdt), moet u echt stoppen en rust nemen of even gaan slapen. Bij zware oogleden en knikkebollen bent u eigenlijk al te laat: u bent dan al bijna in slaap gevallen.
De meest voorkomende signalen:
• Moeite om het hoofd recht te houden;
• Herhaald geeuwen;
• Zware oogleden en prikkende ogen;
• Moeite om een constante snelheid aan ?te houden;
• Moeite om de auto in het midden van het rijvak of zelfs op het eigen rijvak te houden;
• Concentratiestoornissen;
• Onoplettendheid met betrekking tot de ?verkeerssignalisatie;
• Aan het gezicht krabben, kin aanraken, over de neus wrijven, enz.

4. Als ik slechts kleine afstanden afleg, loop ik niet het risico om in slaap te vallen achter het stuur. ?
Men heeft lang gedacht dat vermoeidheid vooral veroorzaakt werd doordat men gedurende te lang achter het stuur zat. Meerdere studies hebben echter aangetoond dat vermoeidheid ook andere oorzaken kan hebben. Te weinig slaap, een slechte slaapkwaliteit (bijvoorbeeld door slaapstoornissen of door het gebruik van geneesmiddelen) en het bioritme kunnen slaperigheid veroorzaken. Dit betekent dus dat vermoeidheid achter het stuur niet enkel voorkomt wanneer men lange afstanden aflegt, maar ook bij kortere verplaatsingen.

5. Een kleine siësta vooraleer te vertrekken en ik zal zeker mijn concentratie niet verliezen. ?
Als iemand vermoeid is, is dat ook te wijten aan zijn bioritme. Algemeen gesproken zal u minder alert zijn tussen 13u en 15u en tussen 2u en 5u ‘s ochtends. Daarom kan u er maar beter voor zorgen dat u zich goed concentreert als u op die momenten moet rijden.

6. Ik ben jong en heb een goede conditie, dus ik heb geen last van vermoeidheid achter het stuur.
Vooral jonge bestuurders zitten vaak vermoeid achter het stuur door hun levensstijl (uitgaan, ...). Bovendien heeft vermoeidheid bij hen een grotere impact op hun concentratie. Het risico voor jonge bestuurders lijkt vroeg in de ochtend het hoogst te zijn: vijf keer hoger dan op een ander tijdstip van de dag. Het betreft hier vooral jonge mannen.

Bron
www.goforzero.be/frontend/files/userfiles/files/jongeren/Dossier_vermoeidheid.pdf
bivv.be/frontend/files/userfiles/files/2014R01NL_Vermoeidheid_en_afleiding_door_GSM_gebruik.pdfverschenen op : 18/02/2015 , bijgewerkt op 14/05/2015


pub