ad

Vroege diagnose Multipele Sclerose noodzakelijk

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Volgens de American Academy of Neurology is het belangrijk om MS zo vroeg mogelijk op te sporen met aangepaste beeldvormingstechnieken zoals Magnetic Resonance imaging (MRI-scan). Een vroege diagnose van MS is belangrijk omdat een vroege behandeling leidt tot een minder ernstig ziektebeeld. Meestal wordt bij het vermoeden van MS een afwachtend beleid gevolgd tot het erger wordt, zegt de Academy. Volgens de auteurs van de richtlijn is dit een achterhaald principe. Zij kwamen tot de conclusie dat een eenmalige MRI van hersenen of ruggemerg een sterk voorspellende waarde heeft over de evolutie van MS. Zelfs MS waarvan nog geen duidelijke symptomen zichtbaar zijn, kan al bij 50 tot 80% van de patiënten op MRI worden waargenomen.
Anderzijds kan vroege behandeling van MS met de nu beschikbare middelen, de vooruitgang van MS afremmen.

zie ook artikel : Multiple sclerose (MS - of multipele sclerose)


bron: Neurology, 9 september 2003

ad


pub