Verband tussen depressie en diabetes

Laatst bijgewerkt: april 2021

nieuws Psychologisch lijden (psychological distress), waaronder depressie, komt 10 tot 30 procent meer voor bij mensen met type 2 diabetes dan bij mensen zonder diabetes. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in het kader van De Maastricht Studie, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg.

De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het vóórkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Deelnemers aan De Maastricht Studie worden aan het begin van de studie en na 5 jaar uitgebreid medisch onderzocht. Centraal staat de vraag waarom de ene persoon wel type 2 diabetes ontwikkelt en de andere niet.
De relatie tussen psychische klachten en diabetes type 2 is al eerder beschreven. Er is echter weinig bekend over de biologische en gedragsmatige mechanismen die dit verband kunnen verklaren. Bovendien is de rol van persoonlijkheid in deze associatie tot nu toe onduidelijk.

De eerste resultaten van De Maastricht Studie laten zien dat persoonlijkheidskenmerken mogelijk een rol spelen als het gaat om de relatie tussen psychologisch lijden en diabetes type 2. Met behulp van uitgebreide vragenlijsten en een diagnostisch interview van de eerste 866 deelnemers hebben de onderzoekers van de Maastricht Studie aangetoond dat personen met type 2 diabetes meer psychische klachten hebben dan personen zonder diabetes. Met name werden er meer klachten van depressiviteit (10 % grotere kans dan mensen zonder diabetes; de kans op relevante depressieve klachten was maar liefst 3 maal verhoogd ten opzichte van mensen zonder diabetes type 2) gerapporteerd.

Daarnaast werd er een verschil aangetoond in de kans op het hebben van een zogenoemde Type D persoonlijkheid (“introverte persoonlijkheid”) tussen mensen met en zonder type 2 diabetes. Er is echter nader onderzoek nodig om dit verband te bevestigen en meer inzicht te krijgen in onderliggende biologische en gedragsmatige mechanismen die psychologisch lijden linken aan morbiditeit en mortaliteit in type 2 diabetes. In dit kader blijft het een belangrijke vraag of de ziekte type 2 diabetes niet primair zelf verantwoordelijk is voor depressie, ongeacht persoonlijkheidstype.


Het geven van tijd kan levens redden! Het geven van tijd kan levens redden!
Pfizer Clinical Research Unit

Neem deel aan een klinische studie en krijg een financiële compensatie van gemiddeld €215 per dag.

Klik hier voor meer info!

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram