ad

Psychiatrische bijwerkingen van corticosteroïden

Laatst bijgewerkt: december 2014
123-txt-cortisone-170-10.jpg

nieuws Een Britse studie in het American Journal of Psychiatry waarschuwt voor de mogelijke psychiatrische bijwerkingen van glucocorticoïden. Na drie maanden gebruik van glucocorticoïden verzevenvoudigt het risico op suïcide of een poging daartoe, het risico op een depressie verdubbelt, het risico op delier, verwarring of desoriëntatie is vijfmaal zo hoog, de kans op een manische episode verviervoudigt, en de kans op en paniekstoornis is anderhalf keer zo hoog. Vrouwen ontwikkelen vaker dan mannen een depressie tijdens behandeling met glucocorticoïden. Mannen hebben vaker last van manische episodes, delier, verwardheid of desoriëntatie.

Hoe groot het risico op een bijwerking is verschilt per leeftijd: patiënten in de leeftijd van 18 tot 50 jaar hadden het hoogste suïciderisico, terwijl glucocorticoïdegebruikers van 18 tot 30 jaar het meest te kampen hadden met paniekstoornis. Het risico op een depressie, een manische episode, een paniekstoornis of een zelfmoordpoging was groter als mensen hier ook al in het verleden mee te maken hadden.
De kans op een psychiatrische bijwerking hangt ook samen met de dosering: hoe hoger de dosis, hoe hoger de kans op bijwerkingen. Verder varieert het risico met de tijd. Psychische labiliteit of manische/hypomanische symptomen treden vaak op kort na start van de behandeling, terwijl depressie vaker optreedt bij langdurige behandeling.

Ook stoppen met glucocorticoïden kan leiden tot psychiatrische verschijnselen. Het risico op depressie, delier, verwardheid of desoriëntatie is dan significant verhoogd, vooral bij patiënten van 80 jaar en ouder. De kans hierop is groter bij langwerkende glucocorticoïden (dexamethason, betamethason, triamcinolon) dan bij kortwerkende (prednisolon, methylprednisolon).

Volgens de auteurs moeten artsen met hun patiënten de voor- en nadelen van glucocorticoïden goed afwegen en het optreden van psychiatrische bijwerkingen scherp volgen en zo nodig behandelen.
ad


pub