Apotheker nodig op vakantie?

Laatst bijgewerkt: June 2014
apotheek-170_400_06.jpg

tips Een verkoudheid opgelopen op het strand? Spierpijn na een mountainbiketocht in de Ardennen? Deze zomer kunnen apothekers overal in België aan hun patiënten een optimale begeleiding bieden en aangepast advies geven. Op voorwaarde dat ze toegang hebben tot uw Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). Via het GFD kan een deel van de medicatiegegevens die in uw farmaceutisch dossier zijn opgenomen, worden geraadpleegd door het merendeel van de apothekers in België. Hij kan nagaan welke geneesmiddelen u al neemt en eventueel een aangepaste en persoonlijke behandeling voorstellen. Indien u bijvoorbeeld bloedverdunners moet nemen, dan mag u geen ontstekingsremmers nemen tegen spierpijn. Door het uitwisselen van medicatiegegevens zijn dergelijke risico’s uitgesloten.

Wat is het GFD?
Elke keer dat de apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij/zij verplicht om dat in zijn computer op te slaan. Uw apotheker mag ook bijkomende gegevens registreren, zoals de afleveringen van voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bv. de voedingssupplementen), de chronische ziekte(n) van de patiënt (bijvoorbeeld diabetes), eventuele allergieën of intoleranties (aan lactose, gluten, enz.) die een invloed kunnen hebben op het effect van geneesmiddelen. Die informatie wordt opgeslagen in het farmaceutisch dossier dat de apotheker voor elk van zijn patiënten bijhoudt in de apotheek. Door de verschillende geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten te registreren, kan de apotheker zijn patiënten beter adviseren en eventuele problemen vermijden zoals geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, dubbelmedicatie, over- of onderdosering, enz.

U kunt zich verzetten tegen de registratie van deze bijkomende gegevens en dit meedelen aan uw apotheker. U mag ook altijd aan uw apotheker vragen om uw persoonlijk farmaceutisch dossier in te kijken en desgevallend te verbeteren.

Via het GFD kan élke apotheek in België elektronisch nagaan welke geneesmiddelen u het voorbije jaar hebt genomen.

• Uw medicatiegegevens kunnen enkel worden uitgewisseld met andere apotheken en mogen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel haalt.
• De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering en datum van aflevering) van de afgelopen twaalf maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bv. de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het heeft afgeleverd.
• U moet uitdrukkelijk uw toestemming geven voor de raadpleging van de gegevens van uw farmaceutisch dossier, en u kunt deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Hoe toestemming geven tot raadpleging van uw farmaceutisch dossier?
U kunt op twee manieren toestemming geven voor de raadpleging van uw persoonlijk farmaceutisch dossier.

• U kunt dat rechtstreeks bij uw apotheker doen. U moet dan wel uw elektronische identiteitskaart (die de SIS-kaart vervangt) meebrengen en de pincode van uw eID kennen.

• U kunt uw toestemming geven via de website van het eHealthplatform. Daarvoor hebt u een eID-kaartlezer nodig en moet u de pincode van uw elektronische identiteitskaart kennen.
www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent

Meer info: www.apotheek.beverschenen op : 22/07/2014
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt