ad

Zijn bloemen gevaarlijk in het ziekenhuis?

Laatst bijgewerkt: april 2014
123-zh-ezoek-bloemen-opnae-170-03.jpg

nieuws In sommige ziekenhuizen zijn bloemen op de kamer niet (langer) welkom, of toch niet in alle afdelingen (zoals afdelingen met kwetsbare patiënten, bijvoorbeeld intensieve zorgen, oncologie, hartafdeling, kraamafdeling...). Of mogen nog wel snijbloemen maar geen bloempotten met aarde meegebracht worden. De aanwezigheid van bloemen zou een te groot gezondheidsrisico inhouden omdat bloemen een bron van infectie zouden zijn.

Vormen bloemen en planten een infectierisico?
Bloemen en planten (inclusief het water of de grond waarin ze staan) kunnen effectief grote hoeveelheden ziekmakende bacteriën of schimmels bevatten. Maar uit een literatuuronderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat nooit is aangetoond dat hierdoor ook infecties werden veroorzaakt. Daarom adviseert het RIVM dan ook geen verbod van bloemen in ziekenhuizen.
Wel raadt het RIVM aan om altijd snijbloemenvoedsel toe te voegen aan het water, waardoor de groei van micro-organismen wordt afgeremd. En na contact met het bloemenwater altijd de handen te wassen of te ontsmetten.

Moeten bloemen ’s nachts buitengezet worden?
In vele ziekenhuizen is het nog altijd de gewoonte om snijbloemen en planten ’s nachts uit de kamers te verwijderen omdat ze dan zuurstof uit de lucht halen. Maar dit zuurstofgebruik is zo klein dat het in een normaal geventileerde kamer geen enkele invloed op de luchtkwaliteit heeft. Het weghalen van de planten heeft dus geen enkele zin.

Waarop wél letten?
• Gebruik liever geen sterk geurende snijbloemen, zoals bijvoorbeeld lelies, seringen of freesia’s, of planten met sterk geurende bloemen zoals Gardenia, Stephanotis of hyacinten. Dit kan in een kleine ziekenhuiskamer erg storend zijn en zelfs aanleiding geven tot hoofdpijn.
• Vermijd bloemen en planten die mogelijk een allergische reactie kunnen geven.
• Vermijd snijbloemen die snel verslensen.
• Gebruik schoon water en voeg altijd de juiste concentratie snijbloemenvoedsel (Zoals Crysal Clear) toe
• Maak indien nodig de vaas na enkele dagen schoon en vervang het water en voeg opnieuw snijbloemenvoedsel toe.
• Verwijder verslenste en uitgebloeide bloemen.
• Zet de bloemen uit de zon en uit de tocht.
• Zet de bloemen in een vaas die niet snel omvalt.
• Was altijd zorgvuldig de handen als u het water hebt ververst. Dit geldt zeker voor het verplegend personeel.


ad


pub