Minder depressie in groene buurt

Laatst bijgewerkt: april 2014
123-kind-kleuter-bos-spelen-170_09.jpg

nieuws Mensen die in een groene buurt wonen, voelen zich mentaal beter en hebben minder last van depressie en angst dan mensen die in een versteende omgeving wonen. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie van de University of Exeter die verscheen in het vaktijdschrift Environmental Science and Technology.
Voor deze studie zijn gegevens gebruikt van meer dan 1000 Britse huishoudens die tijdens de voorbije vijf verhuisd waren naar een ander stedelijk gebied. Dit onderzoek is bijzonder omdat dezelfde mensen over een langere tijd zijn gevolgd en in die periode zowel in een groene stedelijke omgeving als minder groene stedelijke omgeving hebben gewoond.

In het onderzoek is gecorrigeerd voor effecten van een groot aantal andere factoren die naar verwachting invloed hebben op de geestelijke gezondheid en de uitkomsten zouden kunnen verstoren. Op gebiedsniveau is bijvoorbeeld rekening gehouden met statistieken van de werkloosheid en criminaliteit. Op individueel niveau is onder andere gecorrigeerd voor opleiding, werkstatus, burgerlijke staat, type en omvang van de woning, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Ook is gekeken naar de verhuismotieven van de groep mensen die verhuisde naar een minder groen gebied en de groep mensen die verhuisde naar een groener gebied. Deze bleken sterk overeen te komen. Veruit het vaakst genoemde motief voor beide groepen was een groter huis (ook voor de verhuizers naar minder groene gebieden).

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die verhuizen naar een groener gebied gemiddeld genomen gelijk een verbetering laten zien in geestelijke gezondheid en bovendien in de daaropvolgende jaren deze verbetering in geestelijke gezondheid ook vasthouden.

afb-curve-groener-gebied.png

Mensen die in een groene buurt wonen, voelen zich mentaal beter en hebben minder last van depressie en angst dan mensen die in een versteende omgeving wonen. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie van de University of Exeter die verscheen in het vaktijdschrift Environmental Science and Technology.
Voor deze studie zijn gegevens gebruikt van meer dan 1000 Britse huishoudens die tijdens de voorbije vijf verhuisd waren naar een ander stedelijk gebied. Dit onderzoek is bijzonder omdat dezelfde mensen over een langere tijd zijn gevolgd en in die periode zowel in een groene stedelijke omgeving als minder groene stedelijke omgeving hebben gewoond.

In het onderzoek is gecorrigeerd voor effecten van een groot aantal andere factoren die naar verwachting invloed hebben op de geestelijke gezondheid en de uitkomsten zouden kunnen verstoren. Op gebiedsniveau is bijvoorbeeld rekening gehouden met statistieken van de werkloosheid en criminaliteit. Op individueel niveau is onder andere gecorrigeerd voor opleiding, werkstatus, burgerlijke staat, type en omvang van de woning, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Ook is gekeken naar de verhuismotieven van de groep mensen die verhuisde naar een minder groen gebied en de groep mensen die verhuisde naar een groener gebied. Deze bleken sterk overeen te komen. Veruit het vaakst genoemde motief voor beide groepen was een groter huis (ook voor de verhuizers naar minder groene gebieden).

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die verhuizen naar een groener gebied gemiddeld genomen gelijk een verbetering laten zien in geestelijke gezondheid en bovendien in de daaropvolgende jaren deze verbetering in geestelijke gezondheid ook vasthouden.

curve-minder-groen-gebied.png

Hoewel vervolgonderzoek nog nodig is, geeft co-auteur dr. Mathew White aan dat dit onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan inzicht in het werkende mechanisme van de natuur als bron voor verbetering van onze gezondheid en welzijn.


pub