Veel meer astma na vroeggeboorte dan gedacht

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Onderzoek bij anderhalf miljoen kinderen toont aan dat baby’s die te vroeg geboren zijn, als kind vaker astma ontwikkelen dan baby’s die op tijd worden geboren. Baby’s die meer dan twee maanden te vroeg werden geboren hadden zelfs drie keer zoveel risico als op tijd geboren kinderen op het ontwikkelen van astma. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PloS Medicine.

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Kinderen die te vroeg geboren worden krijgen vaak last van ademhalingsproblemen, omdat hun longen nog niet goed zijn ontwikkeld. Uit de studie blijkt dat 8 procent van de kinderen die tijdig werden geboren astmaklachten hadden ontwikkeld. Bij kinderen die te vroeg werden geboren bleek dit 14 procent te zijn. Dit verschil is aanzienlijk meer dan aanvankelijk altijd gedacht werd.

Voor het onderzoek werden gegevens samengevoegd van dertig studies uit zes werelddelen met kinderen die waren geboren sinds de jaren ’90. De meeste studies zijn uitgevoerd in Westerse landen, waarvan drie in Nederland en elf in de rest van Europa. Daaruit bleek dat baby’s die meer dan drie weken voor de uitgerekende datum werden geboren bijna vijftig procent meer risico hadden om astmaklachten te ontwikkelen. Bij kinderen die meer dan twee maanden te vroeg werden geboren was dit risico zelfs drie keer zo hoog als dat van op tijd geboren kinderen. Het risico om astmaklachten te ontwikkelen was vergelijkbaar voor jonge en oudere kinderen. Dat kan er op duiden dat te vroeg geboren kinderen niet over de risico’s heen groeien.
De onderzoekers hopen door aanpassingen in de manier waarop te vroeg geboren kinderen worden opgevolgd en behandeld, de risico’s op ademhalingsproblemen, waaronder astma, in de toekomst te kunnen verminderen en wellicht zelfs deels te kunnen voorkomen.
pub