Waarom zelf uw bloeddruk meten?

Laatst bijgewerkt: January 2018
123-zelf-RR-meten-bloeddruk-05-17.jpg

tips In de nieuwe Europese richtlijnen in verband met een verhoogde bloeddruk wordt aangeraden dat mensen met hypertensie zelf geregeld thuis hun bloeddruk meten. Ook de Belgische verenigingen van huisartsen en apothekers en het Belgisch Hypertensie Comité hebben eind 2007 een consensusrapport gepubliceerd met aanbevelingen in verband met de zelfmeting van de bloeddruk.

Voordelen van zelfbloedrukmeting
• Als de bloeddruk bij meting door de huisartsen erg wisselend is kan het zinvol zijn om uw bloeddruk thuis te meten. Met thuismetingen kunt u soms beter inschatten wat uw gemiddelde bloeddruk is.

• Als de dokter uw bloeddruk neemt, is die vaak hoger dan bij u thuis omdat de stress een verhoogde bloeddruk veroorzaakt (witte jas syndroom). Bij sommige mensen blijkt dat de bloeddruk thuis veel lager is dan bij meting in de huisartsenpraktijk.

• Monitoring thuis kan eveneens helpen wanneer het omgekeerde zich voordoet: de bloeddruk lijkt in orde bij meting door de arts, maar is elders wel te hoog. Dit soort bloeddruk, soms masked hypertension of gemaskeerde hypertensie genoemd, komt meer voor bij vrouwen en bij personen die ook nog andere cardiovasculaire risicofactoren hebben, zoals obesitas, een hoog cholesterol of diabetes.

• Het helpt bij de opvolging van de behandeling.
De enige manier om te weten te komen of de behandeling werkt is om regelmatig de bloeddruk te controleren. Het opvolgen van veranderingen kan helpen beslissingen te nemen over de lopende behandeling, zoals het aanpassen van de dosages of het veranderen van medicatie.

• Moedigt een betere controle aan.
Men heeft aangetoond dat het zelf nemen van de eigen bloeddruk resulteerde in betere bloeddrukcontrole en een groter succes in het bereiken van de vooropgestelde bloeddrukdoelen.

Wanneer zelf uw bloeddruk meten ?
Thuisbloeddrukmeting is geschikt voor bijna iedereen met een verhoogde bloeddruk. Bespreek dit vooraf met uw (huis)arts.

Thuismeting wordt in het bijzonder aangeraden:
• Als de bloeddruk bij meting in de huisartsenpraktijk erg wisselend is. Bij sommige mensen blijkt dan dat de bloeddruk thuis veel lager is dan bij meting op de praktijk. Met uw thuismetingen kan uw arts dan beter inschatten wat uw gemiddelde bloeddruk is, en de behandeling daarop afstemmen.

• Om witte-jashypertensie op te sporen vooraleer een behandeling te starten bij mensen bij wie pas hypertensie is vastgesteld.

• Om de behandeling van hoge bloeddruk op te volgen en eventueel bij te sturen.

• Voor de diagnose en opvolging van hypertensie bij oudere mensen omdat witte-jashypertensie vaak voorkomt en omwille van het verhoogd risico op plotse bloeddrukvermindering wanneer ze rechtstaan uit bed of wanneer ze lang gezeten hebben (orthostatische hypotensie),

• Diabetici (strikte streefbloeddruk, frequente orthostatische hypotensie)

• Zwangere vrouwen

• Bij patiënten die antihypertensieve combinatietherapie krijgen, wanneer de bloeddrukwaarden op consultatie bij de arts te hoog blijven. Thuisbloeddrukmeting wordt dan gebruikt om therapie-resistente hypertensie te onderscheiden van een witte-jaseffect.

Thuisbloeddrukmeting wordt afgeraden
• in geval van fysische, visuele of cognitieve stoornissen.

• als u geen verhoogde bloeddruk hebt.

• Bij mensen met een onregelmatige hartslag kunnen thuismonitors onjuiste resultaten geven.

Meer lezen
www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen/overzicht/hypertensie-horizontaalmenu-384.html
www.belhypcom.be/nl/index2_nl.html
www.bloeddrukmeter.be
www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-wil-zelf-thuis-bloeddruk-meten
www.hypertension-online.com/
www.automesure.com/Pages/tension.htmverschenen op : 18/10/2013 , bijgewerkt op 03/01/2018
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt