ad

Kunstmatige zoetstoffen oorzaak metabole stoornissen?

Laatst bijgewerkt: oktober 2013
123-logo-aspart-stevia-suike-170_09.jpg

nieuws Kunstmatige zoetstoffen (zoals aspartaam en saccharine) zoals die worden verwerkt in suikervrije frisdranken kunnen metabole stoornissen (zoals diabetes en obesitas) veroorzaken. Dit wordt althans geponeerd in een opinie-artikel in het vakblad Trends in Endocrinology & Metabolism, op basis van een analyse van 12 studies van de afgelopen vijf jaar naar verbanden tussen gebruik van suikervrije frisdrank en gezondheid.

De auteur oppert de hypothese dat gebruik van zoet smakende maar caloriearme producten de normale respons van het lichaam die bijdraagt aan glucose- en energiehomeostase verstoort. Als het lichaam vervolgens wél echte suiker moet verwerken, doet het dat niet goed. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het verschijnsel dat kunstmatige zoetstoffen metabole stoornissen kunnen uitlokken

In de geciteerde studies – waarbij een aantal studies met proefdieren - wordt evenwel geen oorzakelijk verband aangetoond tussen kunstmatige zoetstoffen en die metabole aandoeningen. Alleen wordt vastgesteld dat dergelijke aandoeningen ook of meer voorkomen bij mensen die dergelijke zoetstoffen gebruiken, maar dat kan ook aan tal van andere factoren te wijten zijn.
ad


pub